• 031/5549202
 • obec.narad@gmail.com
  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  Projekty

  P.č.  Rok Poskytovateľ dotácie Názov projektu Dotácia
  1. 2015 Úrad vlády Slovenskej republiky Letný kultúrny festival v obci Ňárad 500,00 EUR
  2. 2015 Trnavský samosprávny kraj 2. ročník obecnej športovej olympiády v obci Ňárad 200,00 EUR
  3. 2015
   Centrum pre filantrópiu n.o. - Baumit
  Pitná fontánka pod lipou
  500,00 EUR
  4. 2016 Rákóczi Szövetség Az érthető Dél-Szlovákiáért - Za zrozumiteľné južné Slovensko
  300,00 EUR
  5. 2016 Dobrovoľná požiarna ochrana SR 700,00 EUR
  6. 2016 Úrad vlády SR Letný tábor 500,00 EUR
  7. 2016 Úrad vlády SR Dni výtvarného umenia 500,00 EUR
  8. 2016 Úrad vlády SR Podpora aktivít amatérskej divadelnej skupiny 1 000,00 EUR
  9. 2016 Kukkónia o. z. A virágos Csallóközért - Pre rozkvitnutý Žitný Ostrov
  350,00 EUR
  10. 2016 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

  Nájomný bytový dom - BD 8 b. j.

  miesto realizácie stavby: Ňárad

  názov a stručný opis stavby: Nájomný bytový dom . BD 8 b. j.

  termín začatia a dátum skončenia realizácie stavby: 07. 2015 - 11. 2016

  názov poskytovateľa dotácie: Minsterstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

  odkaz na internetové stránky poskytovateľa dotácie: www.mindop.sk

  138 330,00 EUR
  11. 2016 Sanácia čiernych skládok

  Baloňská cesta

  40 000,00 EUR
  12. 2017 Sanácia čiernych skládok Patašská cesta
  13 2017  Dobrovoľná požiarna ochrana SR  1 400,00 EUR
   14. 2017 Úrad Vlády SR

  Podpora národnostných menšín

  - tábor

  - divadelné predtavenie

  - folklórny festivál

  1 000,00 EUR

  500,00 EUR

  800,00 EUR

  15. 2017 Trnavský samosprávny kraj - TTSK

  - šport - Sedliacká olympiáda

  - tábor

  300,00 EUR

  250,00 EUR

  16. 2017 Bethlen Gábor Alap

  Rekonštrukcia materskej školy

  36 000 000,00 HUF

  17. 2017  Bethlen Gábor Alap
  Rekonštrukcia pamiatky I. a II. SV 
  1 400 000 HUF
  18. 2018 Dobrovoľná požiarna ochrana SR

  1 400,00 EUR

  19. 2018 Pôdohospodárska platobná agentúra Revitalizácia verejného priestranstva v obci

  62 636,59 EUR


  20.

  2018

  Pôdohospodárska platobná agentúra

  Modernizácia miestnej infraštruktúry v obci

  98 188,27 EUR

  Adresa úradu: Obecný úrad
   Ňárad 78
   930 06 Sap
  Telefón: 031/5549202
  E- mail: obec.narad@gmail.com
  IČO: 00305758
  DIČ: 2021002192
  Bankové spojenie: VÚB: SK36 0200 0000 0009 2192 2122

  Úradné hodiny:

  Pondelok 8:00 - 12:00 13:00 – 16:00
  Utorok nestránkový deň
  Streda 8:00 - 12:00 13:00 – 17:00
  Štvrtok nestránkový deň
  Piatok 8:00 - 13:00