• 031/5549202
 • obec.narad@gmail.com
  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  Projekty

  P.č.  Rok Poskytovateľ dotácie Názov projektu Dotácia
  1. 2015 Úrad vlády Slovenskej republiky Letný kultúrny festival v obci Ňárad 500,00 EUR
  2. 2015 Trnavský samosprávny kraj 2. ročník obecnej športovej olympiády v obci Ňárad 200,00 EUR
  3. 2015
   Centrum pre filantrópiu n.o. - Baumit
  Pitná fontánka pod lipou
  500,00 EUR
  4. 2016 Rákóczi Szövetség Az érthető Dél-Szlovákiáért - Za zrozumiteľné južné Slovensko
  300,00 EUR
  5. 2016 Dobrovoľná požiarna ochrana SR 700,00 EUR
  6. 2016 Úrad vlády SR Letný tábor 500,00 EUR
  7. 2016 Úrad vlády SR Dni výtvarného umenia 500,00 EUR
  8. 2016 Úrad vlády SR Podpora aktivít amatérskej divadelnej skupiny 1 000,00 EUR
  9. 2016 Kukkónia o. z. A virágos Csallóközért - Pre rozkvitnutý Žitný Ostrov
  350,00 EUR
  10. 2016 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

  Nájomný bytový dom - BD 8 b. j.

  miesto realizácie stavby: Ňárad

  názov a stručný opis stavby: Nájomný bytový dom . BD 8 b. j.

  termín začatia a dátum skončenia realizácie stavby: 07. 2015 - 11. 2016

  názov poskytovateľa dotácie: Minsterstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

  odkaz na internetové stránky poskytovateľa dotácie: www.mindop.sk

   

   

  138 330,00 EUR

  Adresa úradu: Obecný úrad
   Ňárad 78
   930 06 Sap
  Telefón: 031/5549202
  E- mail: obec.narad@gmail.com
  IČO: 00305758
  DIČ: 2021002192
  Bankové spojenie: VÚB: SK36 0200 0000 0009 2192 2122

  Úradné hodiny:

  Pondelok 8:00 - 12:00 13:00 – 16:00
  Utorok nestránkový deň
  Streda 8:00 - 12:00 13:00 – 17:00
  Štvrtok nestránkový deň
  Piatok 8:00 - 13:00