• 031/5549202
  • obec.narad@gmail.com
    • Vítáme Vás

    • Vítáme Vás

    • Vítáme Vás

    • Vítáme Vás

    Podlimitné zákazky

    Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami — Obec Ňárad

    Obdobie: 07/2016 —09/2016

    P. č. Názov zákazky Hodnota zákazky bez DPH Hodnota zákazky s DPH Identifikácia úspešného uchádzača
    1. Sanácia skládky s nezákonne uloženým odpadom, obec Ňárad 35 166,67 € 42 200,00 € Mária Gulázsiová- Združenie podnikateľov Gulázsi Etreho Kračany 53, 930 03 Kráľovičove Kračany IČO 41 111 052

    Adresa úradu: Obecný úrad
     Ňárad 78
     930 06 Sap
    Telefón: 031/5549202
    E- mail: obec.narad@gmail.com
    IČO: 00305758
    DIČ: 2021002192
    Bankové spojenie: VÚB: SK36 0200 0000 0009 2192 2122

    Úradné hodiny:

    Pondelok 8:00 - 12:00 13:00 – 16:00
    Utorok nestránkový deň
    Streda 8:00 - 12:00 13:00 – 17:00
    Štvrtok nestránkový deň
    Piatok 8:00 - 13:00