Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2018 Obce Ňárad o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí na čiastočnú úhradu nákladov materskej škole vo výdajni jedál zo dňa 15.5.2018  • Verzió
  • Letöltés 2
  • Fájlméret 425.29 KB
  • Fájlok Száma 1
  • Dátumkészítés június 16, 2020
  • Utoljára frissített június 16, 2020