Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Ňárad

  • Version
  • Download 10
  • File Size 679.17 KB
  • File Count 1
  • Create Date október 28, 2020
  • Last Updated november 18, 2020

Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Ňárad