Dodatok č.2. k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Ňárad na rok 2021

  • Version
  • Download 21
  • File Size 266.45 KB
  • File Count 1
  • Create Date december 17, 2020
  • Last Updated március 10, 2021

Dodatok č.2. k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Ňárad na rok 2021