Všeobecne záväzné nariadenie 4/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Ňárad na rok 2020  • Verzió
  • Letöltés 23
  • Fájlméret 438.02 KB
  • Fájlok Száma 1
  • Dátumkészítés június 16, 2020
  • Utoljára frissített június 16, 2020