• 031/5549202
 • obec.narad@gmail.com
  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  Ochrana lesov a prírody pred požiarmi - upozornenie a relácie - 2019

  Príloha č. 3 k č.p.: ORHZ-DS1-71-005/2019

  Chráňme prírodu pred požiarmi - relácia

  Vážení spoluobčania!

  S príchodom jarných dní sa každoročne v prírode vytvárajú podmienky pre zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Za nebezpečné sa považuje hlavne jarné obdobie a obdobie dlhotrvajúceho suchého            a teplého počasia, ktoré vytvára priaznivé podmienky pre vznik požiarov a ich rozšíreniu. Z týchto dôvodov Vás upozorňujeme na typické príčiny vzniku požiarov a poskytujeme Vám rady, ako tieto riziká podstatne znížiť.

  Občanom sa zakazuje:

  1. fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
  2. vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
  3. zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

  Občania sú povinní: Ak drevený odpad nie je možné zhodnotiť iným spôsobom resp. spáliť v palivových spotrebičoch, spáli sa na voľnom priestranstve pri dodržaní najmä týchto opatrení:

  1. spaľovanie nevykonávať v období dlhotrvajúceho suchého počasia,
  2. miesto spaľovania zvoliť a zabezpečiť tak, aby nemohlo dôjsť k samovoľnému rozširovaniu požiaru, okolie ohniska zbaviť horľavých materiálov,
  3. spaľovať len za bezveterného počasia a spaľovať len po menších množstvách,
  4. vykonávať kontrolu miesta spaľovania v priebehu spaľovania i po jeho skončení,
  5. mať k dispozícii zásobu vody, potrebné náradie a spojovacie prostriedky a po skončení spaľovania poliať spálenisko v dostatočnom množstve vodou.

  Právnickým osobám a podnikajúcim fyzickým osobám sa zakazuje:

  1. vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
  2. zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k vzniku požiaru,
  3. spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

  Právnické osoby a podnikajúce fyzické osoby sú povinné pred začatím spaľovania oznámiť na linku

  tiesňového volania miesto, čas spaľovania a osobu zodpovednú za dodržiavanie podmienok protipožiarnej bezpečnosti pri spaľovaní horľavých látok.

  Veríme, že si uvedomujete škodlivý vplyv požiarov v prírodnom prostredí, a vykonáte všetko preto, aby sa každoročné vypaľovania a požiare neopakovali.

   

  Príloha č. 4 k č.p.: ORHZ-DS1-71-005/2019

  Védjük a természetet a tüzektől

                                                   Tisztelt lakosság !

  A tavaszi meleg időjárásban és a csapadékmentes időben erdőink és a mezőgazdasági területek fokozott tűzveszélynek vannak kitéve. A természetet pusztító erdőtüzek keletkezésének legnagyobb veszélyeit a területek leperzselése, tüzek gyújtása az erdőkben, vagy azok közvetlen közelében, és száraz avarra illetve erdős részre elhajított égő cigarettától keletkeznek. Ezért feltétlenül szükséges, hogy a tűzmegelőzésre fokozott figyelmet fordítsunk. Fontos, hogy a tüzek elleni biztonság minden ember közös célja legyen, korosztálytól és érdekeltségtől függetlenül megnyilvánuljon az emberek tevékenységében és viselkedésében.

  A tüzek okozta károk elkerülése érdekében fontos tudatosítanunk, hogy:

  A lakosságnak tilos:

  1. cigarettázni vagy nyílt tüzet használni fokozottan tűzveszélyes területeken,
  2. aljnövényzet, gally és cserje kitüzelése,
  3. tüzet rakni olyan területeken és helyeken, ahol ezek a tüzek elterjedhetnek.

  A lakosságnak kötelessége: gallyak és növényi hulladékégetésnél óvatosan és körültekintően eljárni. Ha az égetés a szabadban történik, mert nincs lehetőség a száraz gallyakat és más növényi eredetű hulladékot kazánokban vagy kályhákban elégetni, ügyelni kell a következő szabályok betartására:

  1. az égetést ne hosszantartó meleg tűzveszélyes időszakban végezzük,
  2. az égetés helyszínét úgy válasszuk meg, és biztosítsuk be, hogy a tűz ne terjedhessen el a  helyszínt tisztítsuk meg tűzveszélyes, éghető anyagoktól,
  3. egyszerre kizárólag kis mennyiséget égessünk,
  4. égetést csak szélcsendes időben végezzük,
  5. ne hagyjuk felügyelet nélkül az égetés helyszínét, egész folyamat alatt és annak befejezése után is ellenőrizzük,
  6. égetés helyszínén a tűz továbbterjedésének megakadályozására alkalmas, megfelelő mennyiségű tűzoltó eszközt kell készenlétbe helyezni,
  7. az égetés után minden esetben gondoskodni kell a tűz eloltásáról.

  Jogi és vállalkozó személyeknek tilos:

  1. növényzet kitüzelése,
  2. tüzet rakni olyan területeken, ahol a tűz elterjedésének veszélye fennáll,
  3. szabad területeken éghető anyagok tüzelése fokozottan tűzveszélyes időszakban.

  Jogi személyek és vállakkozó magánszemélyek kötelesek a tüzelés kezdete előtt bejelenteni a központi segélyhívó telefonszámra (112 vagy 150 telefonszámon) a tüzelés helyét, idejét  a tüzelés bebiztosításáért felelős személy adatait.

  Reméljük, hogy tudatosítják a tüzek pusztító hatásait, és mindent megtesznek azok elkerülése érdekében. A természetet pusztító tüzek nem csupán az élővilágot károsítják, de bizonyított, hogy hatással vannak a térségben élő emberek, illetve más élőlények egészségére is. Köszönjük a megértésüket és azt, hogy Önök is segítenek védeni a természetet a pusztító lángokkal szemben.

  Adresa úradu: Obecný úrad
   Ňárad 78
   930 06 Sap
  Telefón: 031/5549202
  E- mail: obec.narad@gmail.com
  IČO: 00305758
  DIČ: 2021002192
  Bankové spojenie: VÚB: SK36 0200 0000 0009 2192 2122

  Úradné hodiny:

  Pondelok 8:00 - 12:00 13:00 – 16:00
  Utorok nestránkový deň
  Streda 8:00 - 12:00 13:00 – 17:00
  Štvrtok nestránkový deň
  Piatok 8:00 - 13:00