• 031/5549202
 • obec.narad@gmail.com
  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  O D V O L Á V A ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU v územnom obvode okresu Dunajská Streda od 10. 05. 2019 od 1200 hod.

  Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

  Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Dunajskej Strede v súlade
  s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z.
  o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a  § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

  O D V O L Á V A

  ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

  v územnom obvode okresu Dunajská Streda

  od 10. 05. 2019 od 1200 hod.

  Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru uvedeného vo vyhlásení zo dňa 25.04.2019.

  Riaditeľ

  Okresného riaditeľstva

  Hasičského a záchranného zboru

  v Dunajskej Strede

  pplk. Mgr. Štefan Lelkes

  Adresa úradu: Obecný úrad
   Ňárad 78
   930 06 Sap
  Telefón: 031/5549202
  E- mail: obec.narad@gmail.com
  IČO: 00305758
  DIČ: 2021002192
  Bankové spojenie: VÚB: SK36 0200 0000 0009 2192 2122

  Úradné hodiny:

  Pondelok 8:00 - 12:00 13:00 – 16:00
  Utorok nestránkový deň
  Streda 8:00 - 12:00 13:00 – 17:00
  Štvrtok nestránkový deň
  Piatok 8:00 - 13:00