• 031/5549202
 • obec.narad@gmail.com
  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  Informácia o správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov - Štefan Peredi - 2017

  Obec Ňárad

  930 06 Ňárad 78

  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

  Č. j. OcUNA-229/2017                                                                Ňárade, 15.12.2017

  Vybavuje: Csókaová G.

  Telefón: 031/5549202

  Vec: Informácia o správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane

           prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

              Obec Ňárad, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody a krajiny podľa § 64 ods. 1 písm. e) a § 69 ods. 1 písm. a), d) a h) zákona č. 543/2002 Z. z. a ochrany prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon“)

  informuje

  o správnom konaní v zmysle § á2 ods. 7 zákona

  Správny orgán Obec Ňárad
  Číslo spisu OcUNA-229/2017
  Dátum podania 15.12.2017
  Žiadateľ, adresa Štefan Peredi, Ňárad 19, 930 06 Sap
  Popis konania v zmysle platnej legislatívy  
  Dotknuté územie a katastrálne územie Ňárad CKN 69/1
  Dôvod podania Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromu
  Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v zmysle § 82 ods. 3 zákona Do 22.12.2017
     

  S pozdravom

                                                                                     .............................................

  Vyvesené dňa 15.12.2017                                              zvesené dňa:          

  Vyvesené na úradnej tabuli obce a zverejnené na www.obecnarad.sk

   

  Telefón:               Fax:                       e-mail                                                  Internet:                                   IČO:

  031/5549202                                  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.                     www.obecnarad.sk              00 305 758

                                                                                                                                                         

  Adresa úradu: Obecný úrad
   Ňárad 78
   930 06 Sap
  Telefón: 031/5549202
  E- mail: obec.narad@gmail.com
  IČO: 00305758
  DIČ: 2021002192
  Bankové spojenie: VÚB: SK36 0200 0000 0009 2192 2122

  Úradné hodiny:

  Pondelok 8:00 - 12:00 13:00 – 16:00
  Utorok nestránkový deň
  Streda 8:00 - 12:00 13:00 – 17:00
  Štvrtok nestránkový deň
  Piatok 8:00 - 13:00