• 031/5549202
 • obec.narad@gmail.com
  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  Informácia o správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov - Tünde Bartalosová, 930 06 Ňárad 159 - 2019

  Obec Ňárad

  930 06 Ňárad 78

  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

  Č. j. OcUNA-273/2019                                                                Ňárade, 20.12.2019

  Vybavuje: Csókaová

  Telefón: 031/5549202

  Vec: Informácia o správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane

           prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

              Obec Ňárad, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody a krajiny podľa § 64 ods. 1 písm. e) a § 69 ods. 1 písm. a), d) a h) zákona č. 543/2002 Z. z. a ochrany prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon“)

  informuje

  o správnom konaní v zmysle § á2 ods. 7 zákona

  Správny orgán Obec Ňárad
  Číslo spisu OcUNA-273/2019
  Dátum podania 20.12.2019
  Žiadateľ, adresa Tünde Bartalosová, 930 06 Ňárad 159
  Popis konania v zmysle platnej legislatívy Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín
  Dotknuté územie a katastrálne územie Ňárad CKN 948/11
  Dôvod podania Pripravenie pozemku na výstavbu RD
  Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v zmysle § 82 ods. 3 zákona 27.12.2019
     

  S pozdravom

                                                                                    

  Vyvesené dňa 20.12.2019                                        zvesené dňa: .............................

  Vyvesené na úradnej tabuli obce a zverejnené na www.obecnarad.sk

   

  Telefón:              Fax:                     e-mail                                               Internet:                                IČO:

  031/5549202                                Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.                  www.obecnarad.sk              00 305 758

                                                                                                                                               

  Adresa úradu: Obecný úrad
   Ňárad 78
   930 06 Sap
  Telefón: 031/5549202
  E- mail: obec.narad@gmail.com
  IČO: 00305758
  DIČ: 2021002192
  Bankové spojenie: VÚB: SK36 0200 0000 0009 2192 2122

  Úradné hodiny:

  Pondelok 8:00 - 12:00 13:00 – 16:00
  Utorok nestránkový deň
  Streda 8:00 - 12:00 13:00 – 17:00
  Štvrtok nestránkový deň
  Piatok 8:00 - 13:00