• 031/5549202
 • obec.narad@gmail.com
  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  Jazyky/Nyelvek

  Obecné noviny - Csiliznyáradi Szemle

  Csiliznyáradi Szemle

  Végh Ferenc - Párbaj a csatatéren

  Csiliznyárad

  Partner

  Párty stany - Expodom.sk

  Družobná obec

  Aplikácia ZSD

  Zodpovedná osoba na ochranu osobných údajov

  Názov/Megnevezés: ITAK s. r. o.
  Sídlo/Postai cím: Baštová 38, 945 01 Komárno
  IČO/ID: 36523488
  Kontakt:  itaksro@gmail.com
  Tel.: 0905/223 001, 0905/607 628

  Odoslané faktúry 2016

  Č. faktúryDodávateľCelk. suma (€)Dátum vyst.Dátum úh.Predmet
  2016001Julius Vörös20,00 €10.02.201624.02.2016Faktúra za nájom traktora, dňa 09.02.2016
  2016002EnviWork, s. r. o.121,68 €02.03.201616.03.2016Faktúra za výkup elektroodpadu zo dňa 27.02.2016
  2016003Ing. Miloš Juhás61,50 €09.03.201623.03.2016Nájomné za rekl. plochy
  2016004Elena Mikovičová20,00 €15.03.201629.03.2016Nájom traktora dňa 15.03.2016
  2016005JUKKA, s. r.o.10,50 €23.03.201606.04.2016Poplatky
  2016006Vonyíková Iveta90,00 €23.03.201606.04.2016
  2016007Vidová Irena15,40 €07.04.201621.04.2016Poplatok za drobný stavebný a zmiešaný odpad
  2016008Karaffa5,60 €07.04.201621.04.2016Poplatok za drobný stavebný a zmiešaný odpad
  2016009SPP, a.s.400,00 €26.04.201610.05.2016Fa za zabezpečenie marketingových aktivít
  2016010Juraj Écsy20,00 €12.05.201626.05.2016Faktúra za prenájom traktora
  2016011Csicsay Zoltán89,96 €16.05.201630.05.2016Faktúra-prenájom traktora-drob.stav.mat
  2016012Julius Vörös30,00 €20.05.201603.06.2016Fa za prenájom majetku obce-traktor
  2016013Julianna Bábicsová20,00 €20.05.201603.06.2016Fa za prenájom majetku obce-traktor
  2016014Sándor Ján20,00 €01.06.201615.06.2016FA za prenájom majetku obce-traktor
  2016015Szilárd Lukács50,00 €20.06.201604.07.2016Fa za prenájom traktora
  2016016Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky27,31 €24.06.201608.07.2016odmena skladníka mat. CO-I.polrok
  2016017Bodinger Marcel40,00 €06.07.201620.07.2016Faktúra za prenájom majetku obce-traktor
  2016018Dražobná spoločnosť, a. s.10,50 €01.08.201615.08.2016Fa za zverejnenie oznamu v rozhlase
  2016019Rádio makler, s. r. o .7,00 €01.08.201615.08.2016Fa za zverejnenie oznamu v rozhlase
  2016020RECobal, s. r. o.200,00 €03.08.201631.08.2016Fa za prevádzkové náklady -Ekodvor
  2016021Jozef Majoroš30,00 €05.08.201619.08.2016fa za prenájom majetku obce-traktor
  2016022Margita Horváthová20,00 €17.08.201631.08.2016Fa za prenájom majetku obce-traktor
  2016023Panyi Csaba100,00 €17.08.201631.08.2016Fa za prenájom majetku obce a za drobný stav.odpad
  2016024RECobal, s. r. o.200,00 €25.08.201630.09.2016Fa za prevádzkové náklady-Ekodvor
  2016025František Vass20,00 €30.08.201613.09.2016Fa za prenájom majetku obce-traktor
  2016026Dražobná spoločnosť, a. s.14,00 €30.08.201613.09.2016Fa za zverejnenie oznamu v rozhlase
  2016027Juraj Écsy20,00 €07.09.201621.09.2016Fa za prenájom majetku obce-traktor
  2016028Detský klub Csiliz - Csiliz Gyerek klub333,00 €21.09.201631.12.2016Fa za prenájom kultúrneho domu
  2016029Detský klub Csiliz - Csiliz Gyerek klub483,29 €22.09.201631.12.2016Fa za prenájom javiska
  2016030Vydra Tibor20,00 €29.09.201613.10.2016Fa ya prenájom majetku obce traktor
  2016031RECobal, s. r. o.200,00 €06.10.201620.10.2016Fa- prevádzkove náklady-EKODVOR
  2016032EnviWork, s. r. o.247,44 €21.10.201604.11.2016Fa za výkup elektroodpadu
  2016033Hamar Jozef20,00 €24.10.201607.11.2016Fa za prenájom majetku obce-traktor
  2016034RECobal, s. r. o.200,00 €31.10.201614.11.2016Fa- prevádzkove náklady-EKODVOR
  2016035Miklós Štefan20,00 €07.11.201621.11.2016Fa za prenájom majetku obce-traktor
  2016036Nagy Viliam20,00 €15.11.201629.11.2016Fa za prenajom majetku obce-traktor
  2016037Jozef Lukács20,00 €16.11.201630.11.2016Fa za prenájom majetku obce-traktor
  2016038Zoltán Krajčík6,90 €21.11.201605.12.2016Fa za drobný stavebný odpad
  2016039Heizer Oto30,00 €28.11.201612.12.2016Fa za prenájom majetku obce-traktor
  2016040Miklós Karol20,00 €28.11.201612.12.2016Fa za prenájom majetku obce-traktor
  2016041Csóka Štefan35,00 €28.11.201612.12.2016Fa za prenájom zadnej časti Ekodvora
  2016042Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky27,94 €02.12.201616.12.2016odmena skladníka mat. CO-II.polrok
  2016043AMBROPEK spol. s r. o.7,00 €02.12.201616.12.2016Fa za zverejnenie oznamu v rozhlase
  2016044RECobal, s. r. o.200,00 €02.12.201631.12.2016Fa za prenájom ekodvora
  2016045Zsemlyeová Judita40,00 €07.12.201621.12.2016Fa za prenájom majetku obce traktor
  2016046Obec Sap80,00 €21.12.201604.01.2017Fa za prenájom majetku obce-traktor
  2016047Obec Sap120,00 €21.12.201604.01.2017Fa za prenájom majetku obce-traktor
  2016048GRAMMA, s.r.o. - PhDr. Hedviga Baloghová30,00 €21.12.201604.01.2017Fa za zverejňovanie reklamy v obecných novinách
  2016049František Vass50,00 €23.12.201606.01.2017Fa za prenájom majetku obce-traktor
  2016050OZV RECobal56,79 €31.12.201631.01.2017Fa -odmena od OZV RECobal
  2016051RECobal, s. r. o.200,00 €30.12.201631.01.2017Fa za prenájom ekodvora
  2016052Jozef Lukács61,27 €30.12.201613.01.2017uhrada faktury
  2016053EKOM PLUS, s.r.o-1250,00 €30.12.201630.12.2016dobropis k mylnej FA 2015050

  Adresa úradu: Obecný úrad
   Ňárad 78
   930 06 Sap
  Telefón: 031/5549202
  E- mail: obec.narad@gmail.com
  IČO: 00305758
  DIČ: 2021002192
  Bankové spojenie: VÚB: SK36 0200 0000 0009 2192 2122

  Úradné hodiny:

  Pondelok 8:00 - 12:00 13:00 – 16:00
  Utorok nestránkový deň
  Streda 8:00 - 12:00 13:00 – 17:00
  Štvrtok nestránkový deň
  Piatok 8:00 - 13:00