• 031/5549202
 • obec.narad@gmail.com
  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  Jazyky/Nyelvek

  Obecné noviny - Csiliznyáradi Szemle

  Csiliznyáradi Szemle

  Végh Ferenc - Párbaj a csatatéren

  Csiliznyárad

  Partner

  Párty stany - Expodom.sk

  Družobná obec

  Aplikácia ZSD

  Zodpovedná osoba na ochranu osobných údajov

  Názov/Megnevezés: ITAK s. r. o.
  Sídlo/Postai cím: Baštová 38, 945 01 Komárno
  IČO/ID: 36523488
  Kontakt:  itaksro@gmail.com
  Tel.: 0905/223 001, 0905/607 628

  Prijaté faktúry 2016

  Interné č.DodávateľDodáv. č. f.Celk. suma (€)Dátum prij.Dátum úh.Predmet
  1SPP741685192277,29 €08.01.201622.01.2016plan KD
  2SPP7439219519456,98 €08.01.201622.01.2016plyn TJ
  3SPP7416851925-25,40 €08.01.201622.01.2016plyn stará MŠ
  4SPP7416851924-2071,99 €08.01.201622.01.2016plyn ZŠ a MŠ
  5SPP7416851923-2,54 €08.01.201622.01.2016plyn TJ kancelária
  6SPP7248520611684,00 €08.01.201625.01.2016plyn KD
  7SPP7248520612229,00 €08.01.201625.01.2016plyn TJ kancelaria
  8SPP7248520613885,00 €08.01.201625.01.2016plyn MŠ a ZŠ
  9SPP724852061476,00 €08.01.201625.01.2016plyn stará ZŠ
  10SPP724852121271,00 €08.01.201625.01.2016plyn TJ suterén
  11ZSE energia a.s.713098952789,63 €04.01.201618.01.2016elektrina Ekodvor
  12ZSE energia a.s.7111341269431,60 €04.01.201615.02.2016elektrina TJ - kancelária
  13ZSE energia a.s.7140901561-12,33 €04.01.201618.01.2016elektrina MŠ a ZŠ
  14ZSE energia a.s.7140901560-421,96 €04.01.201618.01.2016elektrina cintorín, VO, KD, OcÚ
  15Bogár Trans7531122015270,00 €07.01.201615.01.2016odvoz odpadovej vody
  16Orange232105286824,68 €09.01.201629.01.2016za mobilné služby
  17Školská jedáleň pri Zš Čil. Radvaň26364,32 €14.01.201631.01.2016režijné náklady na stravovanie detí nov, dec 2015
  18ZSE energia a.s.7429003344398,27 €05.01.201623.02.2016elektrina TJ kancelária a suterén
  19ZSE energia a.s.742899740780,88 €05.01.201628.01.2016elektrina Ekdovor
  20ZSE energia a.s.7468432696398,54 €05.01.201628.01.2016elektrina KD, cintorín, OcÚ, VO
  21ZSE energia a.s.7468432697129,64 €05.01.201628.01.2016elektrina MŠ a ZŠ
  22Poradca podnikateľa, s.r.o.504150509012,46 €14.01.201628.01.2016predplatné - Finančný spradojaca
  23Ing. Helena Kucseraová20160108240,00 €16.01.201630.01.2016poradenská činnosť - dotácia - Úrad vlády SR - 3x projekt
  24Centrálny depozitár cenných papierov SR1500173048248,50 €21.01.201628.02.2016vedenie účtu cenných papierov
  25Slovak Telekom, a.s.661160187113,90 €27.01.201610.02.2016náklady spojené s poskytnutím vyjadrenia ku existencii telekomunikačných zariadení - projekt námestie
  26DOXX3016902969554,35 €22.01.201629.01.2016starvné lístky
  27ŠEVT215220962117,00 €11.01.201625.01.2016vysvedčenia,
  28Bogár Trans8331012016230,00 €29.01.201610.02.2016odvoz odpadovej vody
  29Epic Partner a.s.262016999,00 €29.01.201605.02.2016manažment verejného obstarávania v rámci projektu - Vybudovanie digitálneho kamerového systému v Obci Ňárad
  30A.S.A.0157004205163,63 €31.01.201614.02.2016zneškodnenie odpadu
  31Slovak Telekom, a.s.478193648247,29 €13.02.201618.02.2016za služby pevnej siete
  32Vajlik Jozef2016000396,00 €31.01.201614.02.2016prepravné služby TJ
  33eMeM consulting s.r.o.20160091440,00 €19.01.201612.02.2016poskytovanie služieb súvisiacich s verejným obstarávaním - Modernizácia miestnej infraštruktúry v obci Ňárad
  34ZSE energia a.s.7102456958258,00 €31.01.201622.02.2016elektrina - Vo Beringer
  35ZSE energia a.s.7468459428129,64 €01.02.201615.02.2016elektrina MŠ,ZŠ a stará MŠ
  36ZSE energia a.s.7468459427398,54 €01.02.201615.02.2016elektrina KD, cintorín, OcÚ, VO
  37ZSE energia a.s.746847005580,88 €01.02.201615.02.2016elektrina Ekodvor
  38ZSE energia a.s.7468473642398,27 €01.02.201615.03.2016elektrina TJ kancelária a suterén
  39Technické služby20160006563,40 €31.01.201625.02.2016zber TKO 01/2016
  40SPP721858173174,00 €01.02.201615.02.2016plyn MŠ stará
  41SPP7218581730858,00 €01.02.201615.02.2016plyn MŠ a ZŠ
  42SPP7218581729222,00 €01.02.201615.02.2016plyn TJ kancelária
  43SPP7218581728663,00 €01.02.201615.02.2016plyn KD
  44SPP721858232471,00 €01.02.201615.02.2016plyn TJ suterén
  45Juraj BUGÁR BIT2016000971,80 €26.01.201605.02.2016kancelárske potreby
  46ALFARERO s.r.o.2016006317,60 €26.01.201609.02.2016pracovné oblečenie
  47Juraj BUGÁR BIT2016000879,40 €26.01.201605.02.2016pracovnéné oblečenie
  48Juraj BUGÁR BIT20160010238,20 €26.01.201605.02.2016pracovné oblečenie
  49Asociácia správcov registratúry1601008640,00 €26.01.201626.01.2016odborný seminár - správa registratúry
  50Ing. Helena Kucseraová2016020280,00 €10.02.201626.02.2016poradenská služba - dotácia TTSK
  51Peter Kulcsár - COOOL201600068,00 €16.02.201601.03.2016aktualizácia webovej stránky
  52Orange232535187943,74 €09.02.201629.02.2016mobilné služby
  53JUDr.Sylvia Barciová201600014180,00 €29.02.201624.03.2016poskytovaní právnej služby
  54Vajlik Jozef20160011144,00 €29.02.201624.03.2016prepravné služby TJ
  55Márta Czinege HI-TECH Elelktro16010007324,73 €29.02.201621.03.2016žiarovky KD
  56Slovak Telekom, a.s.57885433546,27 €29.02.201618.03.2016za služby pevnej siete
  57ZSE energia a.s.7180782520219,54 €29.02.201617.03.2016elektrina VO Beringer
  58Technické služby20160029414,00 €29.02.201616.03.2016zber TKO 02/2016
  59Websupport, s.r.o.11602600528,80 €29.02.201607.03.2016za domain narad_csiliznyarad.sk
  60Juraj BUGÁR BIT20160014319,20 €16.02.201626.02.2016prac. oblečenie
  61Juraj BUGÁR BIT2016001379,80 €16.02.201626.02.2016prac. oblečenie
  62Signo,s.r.o.16002814,28 €22.01.201622.01.2016zástava SR
  63Vodárenská spol.86200051841,30 €29.02.201622.03.2016vodné Ekodvor
  64Vodárenská spol.8620005185-43,71 €29.02.201622.03.2016vodné TJ
  65Vodárenská spol.8620005183-30,94 €29.02.201622.03.2016vodné Cintorín
  66Vodárenská spol.8620005181149,44 €29.02.201622.03.2016vodné MŠ a ZŠ
  67Vodárenská spol.862000518212,77 €29.02.201622.03.2016vodné OcÚ
  68Vodárenská spol.86200051807,59 €29.02.201622.03.2016vodné MŠ stará
  69A.S.A.0157004242295,05 €29.02.201614.03.2016zneškodnenie odpadu
  70Epic Partner a.s.62201999,00 €09.02.201619.02.2016poradenstvo - námestie
  71eMeM consulting s.r.o.2016015960,00 €19.02.201604.03.2016poskytovanie služieb súvisiacich s verejným obstarávaním - Modernizácia miestnej infraštruktúry v obci Ňárad
  72Školská jedáleň pri Zš Čil. Radvaň3337,92 €10.03.201614.03.2016režijné náklady na stravovanie detí január/február
  73SPP726852741871,00 €01.03.201615.03.2016plyn TJ a suterén
  74SPP7268526828625,00 €01.03.201615.03.2016plyn KD
  75SPP726852683170,00 €01.03.201615.03.2016plyn stará MŠ
  76SPP7268526830809,00 €01.03.201615.03.2016plny MŠ a ZŠ
  77SPP7268526829209,00 €01.03.201615.03.2016plyn TJ kancelária
  78ZSE energia a.s.7429057313398,27 €01.03.201611.04.2016elektrická energia TJ
  79Infocard limited s.r.o20160000224,00 €01.03.201604.03.2016ročný poplatok domény narad-csiliznyarad.sk
  80ZSE energia a.s.742905378880,88 €01.03.201615.03.2016elektrická energia Ekodvor
  81ZSE energia a.s.7468507113398,54 €01.03.201615.03.2016elektrická energia KD, Cinotrín, OcÚ, VO
  82ZSE energia a.s.7468507114129,64 €01.03.201615.03.2016elektrická energia MŠ a ZŠ, stará MŠ
  83VF Project Marketing s.r.o.01032016966,00 €01.03.201601.04.2016spracovanie žiadosti o NFP
  84Rácz Gábor392016100,00 €14.03.201629.03.2016kontrola a čistenie komínov ZŠ a OcÚ
  85Slovenská pošta900091337917,27 €09.03.201616.04.2016tlač poštového peňažného poukazu
  86Orange232962890431,28 €15.03.201629.03.2016mobil
  87Can Ton16027545,12 €17.03.201624.03.2016oprava kopírovacieho stroja MŠ
  88DOXX3016909999554,35 €17.03.201624.03.2016stravné lístky
  89Vörösová Alžbeta9201648,10 €05.03.201619.03.2016strava - voľby 2016
  90Epic Partner a.s.2016030999,00 €30.03.201606.04.2016poradenské služby - dom smútku
  91JUDr.Sylvia Barciová201600019198,00 €31.03.201615.04.2016právnoporadenská služba
  92Technické služby20160055499,75 €31.03.201625.04.2016zber TKO
  93Slovak Telekom, a.s.878378458049,92 €31.03.201618.04.2016služby pevnej siete
  94ZSE energia a.s.7140928531199,30 €31.03.201621.04.2016elektrická energia
  95A.S.A.0157004267501,38 €31.03.201614.04.2016zneškodnenie odpadu
  96SPP7298448362342,00 €01.04.201615.04.2016plyn KD
  97SPP729844836538,00 €01.04.201615.04.2016plyn stará MŠ
  98SPP7298448364443,00 €01.04.201615.04.2016plyn MŠ a ZŠ
  99SPP7298448363115,00 €01.04.201615.04.2016plyn TJ kancelária
  100SPP729844895271,00 €01.04.201615.04.2016plyn TJ suterén
  101ZSE energia a.s.7458675244129,64 €01.04.201615.04.2016elektrina MŠ, ZŠ a stará MŠ
  102ZSE energia a.s.7458675243398,54 €01.04.201615.04.2016elektrina KD, cintorín, OcÚ, VO
  103Vajlik Jozef20160020115,61 €04.04.201618.04.2016TJ prepravné
  104Zoltán Nagy - JUMBO201610490,00 €04.04.201612.04.2016preprava osôb - Tápióbicske 04.04.2016
  105ZSE energia a.s.742909472680,88 €01.04.201615.04.2016elektrina Ekodvor
  106ZSE energia a.s.7429099294398,27 €01.04.201615.04.2016elektrina TJkancalária, a suterén
  107MTZ Slovakia160010030,00 €12.04.201626.04.2016bočné vyklápacie sklo kabíny - Belarus
  108ZSE energia a.s.7150873939-32,31 €21.04.201605.05.2016elektrina stará MŠ,
  109BEBOP s.r.o.160025192,00 €25.04.201625.02.2016výroba vignetov na odpad. nádob, tašky, grafická príprava
  110Štefan Gajer- GAGAKO820162322,40 €20.04.201630.04.2016vsakovacia jama - cintorín
  111Alžbeta Tóthová - METEOR26022865,24 €15.04.201625.04.2016nože - John Deere
  112Orange233393999532,38 €15.04.201629.04.2016za mobilné služby
  113Vajlik Jozef20160024120,00 €15.04.201629.04.2016prepravné TJ
  114Vajlik Jozef20160026150,00 €18.04.201602.05.2016prepravné-TJ
  115Juraj BUGÁR BIT2016002377,00 €15.04.201625.04.2016tovar rukavice, mydlo, prší plášť
  116Juraj BUGÁR BIT20160024162,00 €15.04.201625.04.2016ochranný prac plášť, krém na ruky, mydlo, tek. mydlo
  117Juraj BUGÁR BIT2016002581,16 €15.04.201625.04.2016prac obuv letná
  118Tanečno športový klub JUNILEV3260,00 €11.04.201625.04.2016štartovný poplatok - Black Diamond - Levice
  119Vodárenská spol.8620015614-5,04 €28.04.201612.05.2016vodné MŠ a ZŠ
  120Talamon16097104,17 €28.04.201612.05.2016knihy do knižnice
  121JUDr.Sylvia Barciová201600027117,00 €30.04.201615.05.2016právno-poradenská činnosť
  122Technické služby20160077414,00 €02.05.201616.05.2016zber TKO
  123Ing. Gallas Richard22016220,00 €03.05.201616.05.2016vyhotovenie geometrického plánu - požiarna zborjnica a dom smútku
  124SPP727353352971,00 €01.05.201616.05.2016plyn šport - suterén
  125SPP7273532950170,00 €01.05.201616.05.2016plyn MŠ a ZŠ
  126SPP727353294944,00 €01.05.201616.05.2016plyn šport - kancelária
  127SPP7273532948131,00 €01.05.201616.05.2016plyn KD
  128SPP727353295115,00 €01.05.201616.05.2016plyn stará MŠ
  129ZSE energia a.s.7468577103129,64 €01.05.201616.05.2016elektrina MŠ, ZŠ a stará MŠ
  130ZSE energia a.s.7468577102398,54 €01.05.201616.05.2016elektrina KD, Cintorín, OcÚ, VO
  131ZSE energia a.s.746858724580,88 €01.05.201616.05.2016elektrina Ekodvor
  132ZSE energia a.s.7468590694398,27 €02.05.201613.06.2016elektrina šport kanc. a suterén
  133ZSE energia a.s.7150876620165,37 €03.05.201617.05.2016elektrina VO
  134Vajlik Jozef20160033120,00 €02.05.201616.05.2016preprava osôb Šport
  135Slovak Telekom, a.s.978471502150,34 €04.05.201618.05.2016služby pevnej siete
  136DOXX3016916526492,67 €09.05.201616.05.2016stravné lístky
  137RIGHTAUDIT, s.r.o.160100059600,00 €09.05.201623.05.2016odmena audítora za audit finančných výkazov ÚZ za rok 2015
  138A.S.A.0157004288270,08 €30.04.201614.05.2016zneškodnenie odpadu
  1393Wslovakia s.r.o.1132016108,00 €01.05.201601.06.2016ročná licencia - www.virtualnycintorin.sk a zverejňovanie zmlúv
  140Ing.Jozef Macz1601000051000,00 €10.05.201613.05.2016ubytovanie a záujmové činnosti pre deti - škola v prírode
  141Školská jedáleň pri Zš Čil. Radvaň10359,70 €12.05.201631.05.2016režijné náklady na stravovanie detí apríl, marec
  142Orange233825701731,58 €15.05.201629.05.2016za mobilné služby
  143Juraj BUGÁR BIT2016002981,10 €20.05.201630.05.2016za tovar
  144Juraj BUGÁR BIT2016003180,00 €20.05.201630.05.2016za tovar
  145Juraj BUGÁR BIT20160030162,00 €20.05.201630.05.2016za tovar
  146Vajlik Jozef20160035171,60 €17.05.201631.05.2016prepravné služby TJ
  146Vajlik Jozef20160035171,60 €17.05.201631.05.2016prepravné služby TJ
  147Vajlik Jozef2016004684,00 €30.05.201613.06.2016prepravné služby TJ
  148SPP72685717107,00 €01.06.201615.06.2016plyn stará MŠ
  149SPP726857170971,00 €01.06.201615.06.2016plyn MŠ a ZŠ
  150SPP7268571705819,00 €01.06.201615.06.2016plyn Šport kancelária
  151SPP726857170755,00 €01.06.201615.06.2016plyn Kultúrny dom
  152SPP726857228771,00 €01.06.201615.06.2016plyn šport suterén
  153ZSE energia a.s.742915951980,88 €01.06.201615.06.2016elektrina Ekodvor
  154ZSE energia a.s.7458740684129,64 €01.06.201615.06.2016elektrina MŠ, ZŠ a stará MŠ
  155ZSE energia a.s.7458740683398,54 €01.06.201615.06.2016elektrina KD, cintorín, OcÚ, VO
  156JUDr.Sylvia Barciová201600034114,00 €31.05.201615.06.2016poskytovaní právnej služby
  157A.S.A.0157004335180,71 €31.05.201614.06.2016zneškodnenie odpadu
  158Slovak Telekom, a.s.178564153245,70 €02.06.201620.06.2016za služby pevnej siete
  159ZSE energia a.s.7290011933145,43 €31.05.201620.06.2016elektrina VO
  160Technické služby20160094503,73 €06.06.201620.06.2016zber TKO
  161ZSE energia a.s.7429162813398,27 €01.06.201611.07.2016elektrina Šport kancelária, suterén
  162Zsolt Győri146000380,00 €10.06.201630.06.2016výložnik svietidiel, kôš na smeti
  163HanaH s.r.o.20160053672,60 €09.05.201616.05.2016hasičské pracovné nohavice, bunda, šiltovka - DHZ
  164Orange234259215829,34 €09.06.201629.06.2016za mobilné služby
  165Juraj BUGÁR BIT2016003981,29 €16.06.201626.06.2016za tovar
  166Juraj BUGÁR BIT20160038160,00 €16.06.201626.06.2016za tovar
  167Juraj BUGÁR BIT2016003681,29 €16.06.201626.06.2016za tovar
  168Juraj BUGÁR BIT2016003781,29 €16.06.201626.06.2016za tovar
  169Transbeton-výroba, s.r.o.201606013299,48 €28.06.201612.07.2016beton C20/25 - chodník
  170JUDr.Sylvia Barciová201600042116,40 €30.06.201615.07.2016poskytovanie právnej služby
  171BEBOP s.r.o.16013666,00 €23.06.201607.07.2016výroba bannera - obecné slávnosti
  172Slovak Telekom, a.s.978657237247,38 €30.06.201618.07.2016za služby pevnej siete
  173Vörösová Alžbeta212016389,76 €30.06.201614.07.2016preprava obedov - ZŠ a MŠ
  174MODA-EVA-DIVAT Nagy Ferdinand057201667,20 €30.06.201614.07.2016DHZ - Ňárad rukáv, program DHZ
  175Orange1918081372117,00 €16.06.201616.06.2016mobilné služby
  176ZSE energia a.s.7220712294126,91 €30.06.201619.07.2016elektrická enrgia VO
  177Technické služby20160118383,73 €06.07.201620.07.2016zber TKO
  178ZSE energia a.s.742925917980,88 €01.07.201615.07.2016elektrická energia Ekodvor
  179ZSE energia a.s.7429264790398,27 €01.07.201610.08.2016elektrická energia TJ
  180REPROFFSET s.r.o.1600148114,00 €07.07.201621.07.2016obecné noviny - tlač
  181Mgr.Sándor Angyal- ALexGRAF2016017200,00 €13.08.201627.08.2016obecné noviny - vyhotovenie
  182MTZ Slovakia160020938,40 €05.07.201619.07.2016servizná práca Belarus
  183SPP730349669071,00 €01.07.201615.07.2016plyn TJ - Suterén
  184SPP730349610751,00 €01.07.201615.07.2016plyn KD
  185SPP730349610817,00 €01.07.201615.07.2016plyn Šport
  186SPP730349610966,00 €01.07.201615.07.2016plyn MŠ a ZŠ
  187SPP730364961106,00 €01.07.201615.07.2016plyn stará MŠ
  188ZSE energia a.s.7458812385398,54 €01.07.201615.07.2016elektricka energia KD, Cintorín, OcÚ, VO
  189ZSE energia a.s.7458812386129,64 €01.07.201615.07.2016elektrická energia MŠ, ZŠ, stará MŠ
  190A.S.A.157004364170,20 €01.07.201615.07.2016zneškodnenie odpadu
  191Školská jedáleň pri Zš Čil. Radvaň17411,84 €12.07.201626.07.2016režijné náklady na stravovanie detí
  192DOXX3016924759491,47 €14.07.201621.07.2016stravné lístky
  193Orange234694443342,72 €15.07.201629.07.2016mobilné služby
  194Orange23469692991,80 €15.07.201629.07.2016mobilné služby
  195Can Ton16073358,08 €18.07.201625.07.2016toner 2 ks
  196ObFZ Dunajská Streda20160018297,00 €15.07.201618.07.2016náhrady do ObFZ DS 1. splátka - TJ
  197Toi Toi§ Dixi, s.r.o.39139288,00 €26.07.201609.08.2016mobilné WC 4 ks - obecné slávnosti
  198Zoltán Nagy - JUMBO201634180,00 €01.08.201609.08.2016preprava osôb - obecné slávnosti
  199ALFARERO s.r.o.201612881,29 €26.07.201609.08.2016prac. obleč.
  200ALFARERO s.r.o.201612981,29 €26.07.201609.08.2016prac. obleč.
  201ALFARERO s.r.o.201613081,29 €26.07.201609.08.2016prac. obleč.
  202ALFARERO s.r.o.201613180,00 €18.08.201609.08.2016prac. obleč.
  203ALFARERO s.r.o.201613281,29 €26.07.201609.08.2016prac. obleč.
  204Mgr.Ladislav Csörgő16007270,00 €26.07.201609.08.2016vyhotovenie pamätnej tabuľe - obecné slávnosti
  205Jevgenij Oniščenko JOK.T.201607099300,00 €29.07.201612.08.2016technické zabezpečenie, prenájom zvukovej techniky - obecné slávnosti
  206A.S.A.0157004389196,48 €31.07.201614.08.2016zneškodnenie odpadu
  207A.S.A.0153003064312,00 €31.07.201614.08.2016použité smätné nádoby
  208SPP73035170506,00 €01.08.201615.08.2016plyn stará MŠ
  209SPP730351704966,00 €01.08.201615.08.2016plyn MŠ a ZŠ
  210SPP730351761271,00 €01.08.201615.08.2016plyn TJ
  211SPP730351704817,00 €01.08.201615.08.2016plyn TJ
  212SPP730351704751,00 €01.08.201615.08.2016plyn KD
  213ZSE energia a.s.7449308832129,64 €01.08.201615.08.2016elektrická energia MŠ, ZŠ a MŠ stará
  214ZSE energia a.s.7449308831398,54 €01.08.201615.08.2016elektrická energia KD, Cintorín, OcÚ, VO
  215ZSE energia a.s.744931873680,88 €01.08.201615.08.2016elektrická energia Ekodvor
  216ZSE energia a.s.7449321995398,27 €01.08.201615.08.2016elektrická energia TJ
  217ZSE energia a.s.7190784375136,98 €03.08.201617.08.2016elektrická energia VO
  218ZSE energia a.s.7010610575-1455,94 €04.08.201613.09.2016elektrická energia TJ kanc
  219Slovak Telekom, a.s.878750100645,79 €02.08.201618.08.2016sluby pevnej siete
  220PROAGE, s.r.o.2016020600,00 €01.08.201608.08.2016príprava a vyhotovenie žiadosti o dotáciu - sanácia skládky s nezákonne uloženým odpadom
  221Technické služby20160140383,73 €03.08.201617.08.2016zber TKO
  222Wolters Kluwer s.r.o.810160696079,80 €09.08.201609.08.2016časopis Účtovníctvo ROPO a obcí
  223Club coffee, s.r.o.2416079150,00 €04.08.201614.08.2016prenájom svetelnej techniky - obecné slávnosti
  224Orange235128992936,42 €15.08.201629.08.2016za mobilné služby
  225Juraj BUGÁR BIT2016004880,00 €17.08.201627.08.2016prac. obleč.
  226Juraj BUGÁR BIT2016004981,20 €17.08.201627.08.2016prac. obleč.
  227Juraj BUGÁR BIT2016004781,10 €17.08.201627.08.2016prac. obleč.
  228Juraj BUGÁR BIT20169004680,00 €17.08.201627.08.2016prac. obleč.
  229ZMOŽO20163963,10 €08.08.201622.08.2016členský príspevok
  230Vajlik Jozef20160072192,00 €22.08.201605.09.2016prepravné služby TJ
  231Magyar Koronaőrök Egyesülete2449971319,40 €26.07.201612.08.2016prenájom Maďarskej Koruny - obecné slávnosti
  232ŠEVT216220791973,32 €16.08.201630.08.2016kancelárske potreby - MŠ a ZŠ
  233Slovak Telekom, a.s.578843129545,70 €05.09.201619.09.2016služby pevnej siete
  234A.S.A.0157004415210,94 €05.09.201614.09.2016zneškodnenie odpadu
  235JUDr.Sylvia Barciová201600055154,99 €05.09.201614.09.2016poskytovanie právnej služby
  236Vodárenská spol.8620036309-64,12 €09.09.201623.09.2016vodné TJ
  237Vodárenská spol.86250036304-67,17 €09.09.201623.09.2016vodné stará MŚ
  238Vodárenská spol.86200363082,59 €09.09.201623.09.2016vodné Ekodvor
  239Vodárenská spol.8620036304751,29 €02.09.201623.09.2016vodné Cinotrín
  240Vodárenská spol.862003630619,74 €09.09.201623.09.2016vodné OcÚ
  241Vodárenská spol.862003630540,68 €09.09.201623.09.2016vodné ZŠ a MŠ
  242Márta Czinege HI-TECH Elelktro16010037390,56 €05.09.201621.09.2016reproduktory 2 x
  243SPP7238704554137,00 €01.09.201616.09.2016plyn MŠ a ZŠ
  244SPP73870455336,00 €01.09.201616.09.2016plyn TJ kanc.
  245SPP7238704552106,00 €01.09.201616.09.2016plyn KD
  246SPP723870511371,00 €01.09.201616.09.2016plyn TJ suterén
  247SPP723870455512,00 €01.09.201616.09.2016plyn stará MŠ
  248ZSE energia a.s.7449337676129,64 €02.09.201616.09.2016elektrická energia MŠ, ZŠ a stará MŠ
  249ZSE energia a.s.7449350581398,27 €02.09.201616.09.2016elektrická energia TJ kanc a suterén
  250ZSE energia a.s.7449337675398,54 €02.09.201616.09.2016elektrická energia KD, cintorín, OcÚ, VO
  251ZSE energia a.s.744934733280,88 €02.09.201616.09.2016elektrická energia Ekodvor
  252ZSE energia a.s.7200779975162,90 €07.09.201621.09.2016elektrická energia VO Beringer
  253DOXX3016930730394,14 €06.09.201613.09.2016stravné lístky
  254Rácz Gábor0672016100,00 €07.09.201621.09.2016kontrola a čistenie komínov ZŠ a OcÚ
  255Vajlik Jozef20160079120,00 €06.09.201620.09.2016prepravné služby TJ
  256BEBOP s.r.o.16019227,24 €12.09.201626.09.2016potlač reklamných tašiek
  257VF Project Marketing s.r.o.300920161,20 €02.09.201616.09.2016vypracovanie žiadosti o dotáciu - Town Twinning
  258Barnabás Kováts-Štrkopiesky KOBA2016517558,96 €07.09.201621.09.2016štrka triedený, doprava - vsakovacia jama kostol
  259Juraj BUGÁR BIT2016005458,06 €20.09.201630.09.2016kancelárske potreby
  260Juraj BUGÁR BIT2016005540,00 €20.09.201630.09.2016kancelárske potreby
  261ObFZ Dunajská Streda20160031189,00 €20.09.201623.09.2016náhrady do ObFZ DS 2. splárka - TJ
  262Technické služby20160161462,98 €05.09.201619.09.2016zber TKO
  263fy Karol Benedek160045106,92 €11.09.201625.09.2016reproduktory 3 ks
  264Orange235563221533,20 €09.09.201629.09.2016mobil
  265MN LOGISTIC, s.r.o.1600022350,00 €16.09.201616.10.2016pneumatika - predná Belarus - traktor
  266Vajlik Jozef20160085146,40 €19.09.201603.10.2016prepravné služby TJ
  267Juraj BUGÁR BIT2016005681,00 €20.09.201630.09.2016prac oblečenie
  268Juraj BUGÁR BIT2016005780,00 €20.09.201630.09.2016prac. rukavice, plášť
  269Juraj BUGÁR BIT2016005330,00 €20.09.201630.09.2016plagáty - propagačný materiál
  270Kovoplast-T s.r.o.360686169,98 €29.09.201613.10.2016Hadica - 5 m - DHZ
  271Slovak Telekom, a.s.478936334947,77 €22.10.201618.10.2016za služby pevnej siete
  272ZSE energia a.s.7190799407182,70 €04.10.201618.10.2016elektrická energia VO
  273ZSE energia a.s.7449365184398,54 €03.10.201617.10.2016elektrická energia KD, Cintorín, OcÚ, VO
  274ZSE energia a.s.7449365185129,64 €03.10.201617.10.2016elektrická energia MŠ, ZŠ, stará MŠ
  275ZSE energia a.s.744937688580,88 €03.10.201617.10.2016elektrická energia Ekodvor
  276Vajlik Jozef20160093102,00 €03.10.201617.10.2016prepravná služba - TJ
  277SPP7318504308330,00 €01.10.201617.10.2016plyn KD
  278SPP731850486071,00 €01.10.201617.10.2016plyn TJ suterén
  279SPP7318504309111,00 €01.10.201617.10.2016plyn TJ šport
  280SPP7318504310426,00 €01.10.201617.10.2016plyn MŠ a ZŠ
  281SPP731850431137,00 €01.10.201617.10.2016plyn stará MŠ
  282ZSE energia a.s.744938117398,27 €03.10.201614.11.2016plyn TJ kancelária, suterén
  283Technické služby201060186449,11 €04.10.201618.10.2016zber TKO
  284A.S.A.0157004442275,33 €04.10.201614.10.2016zneškodnenie odpadu
  285Vajlik Jozef2016009584,00 €10.10.201624.10.2016prepravné služby TJ
  286Orange2369000226432,75 €15.10.201629.10.2016mobil
  287Bertalan Arpád160090153,70 €21.10.201604.11.2016radiator, príslušenstvá - KD
  288Laszlo Borbely-BMC160022286,12 €25.10.201608.11.2016akumlátor 2x - traktor Belarus
  289Juraj BUGÁR BIT2016006481,00 €27.10.201606.11.2016prac oblečenie
  290Juraj BUGÁR BIT2016006581,00 €27.10.201606.11.2016prac. oblečenie
  291Juraj BUGÁR BIT2016006658,06 €27.10.201606.11.2016prac. oblečenie
  292Vörösová Alžbeta332016540,00 €25.10.201601.11.2016obedy Deň dôchodcov
  293fy Karol Benedek160059483,17 €27.10.201610.11.2016rozšírenie VO - smer cintorín - lampy, kábel, svorky...
  294JUDr.Sylvia Barciová20160007276,99 €31.10.201615.11.2016právno-poradenská činnosť
  295Mária Gulázsiová2016103842200,00 €31.10.201630.11.2016sanácia čierných skládok
  296ZSE energia a.s.7170864102228,14 €31.10.201621.11.2016elektrická energia VO
  297Slovak Telekom, a.s.779029784145,70 €02.11.201618.11.2016za služby pevnej siete
  298Ing. Helena Kucseraová201611104120,00 €02.11.201616.11.2016vypracovanie záverečnej správy 2 x projekt
  299Technické služby20160209378,69 €02.11.201616.11.2016zber TKO
  300S.K. Glass - Karol Sipos20160376252,85 €08.11.201608.11.2016poháre 3 x 108 ks
  301DOXX3016939371586,61 €02.11.201616.11.2016stravné lístky
  302ZSE energia a.s.744941131910,00 €01.11.201616.11.2016elektrická energia - Nájomné byty
  303ZSE energia a.s.744940629180,88 €01.11.201616.11.2016elektrická energia Ekodvor
  304ZSE energia a.s.7449396858129,64 €01.11.201616.11.2016elektrická energia ZŠ, MŚ a stará MŠ
  305ZSE energia a.s.7449396857398,54 €01.11.201616.11.2016elektrická energia KD, Cintorín, OcÚ, VO
  306ZSE energia a.s.7449409452398,27 €01.11.201612.12.2016elektrická energia TJ kancelária, suterén
  307SPP731852451071,00 €01.11.201615.11.2016plyn TJ suterén
  308SPP7318523983545,00 €01.11.201615.11.2016plyn KD
  309SPP7318523984182,00 €01.11.201615.11.2016plyn TJ kancelária
  310SPP7318523985705,00 €01.11.201615.11.2016plyn MŠ a ZŠ
  311SPP731852398661,00 €01.11.201615.11.2016plyn stará MŠ
  312Ing. Dionýz Szegi110201660,20 €06.11.201620.11.2016znalecký posudok - nájomné byty
  313A.S.A.0157004483172,18 €31.10.201614.11.2016zneškodnenie odpadu
  314Vajlik Jozef20160105150,00 €08.11.201622.11.2016prepravné TJ
  315BEBOP s.r.o.16024736,65 €11.11.201611.11.2016výroba a potlač klúčenky
  316MTZ Slovakia160037462,40 €15.11.201629.11.2016traktor Belarus - zadné sklo
  317Orange236437997033,20 €16.11.201629.11.2016mobilné služby
  318ZSE energia a.s.7102598094-0,76 €20.11.201605.12.2016elektrina Nájomné Byty
  319Školská jedáleň pri Zš Čil. Radvaň23407,22 €08.12.201630.11.2016režijné náklady na stravovanie detí Júl - Okt 2016
  320Orgeco spol. s r.o.162016290944,62 €15.11.201629.11.2016vianočná ozdoba iLUN Kométa 43 cm
  321Juraj BUGÁR BIT2016007346,45 €18.11.201628.11.2016pracovná obuv zimná
  322COOP Jednota SD5016902984780,00 €08.12.201622.11.2016nákupné poukážky - deň dôchodcov
  323Zsolt Győri160004240,00 €26.11.201610.12.2016výroba kôš na smeti 4 ks a montáž
  324Slovenský pozemkový fond716040989840,00 €21.11.201615.12.2016nájomné - Cyklotrasa
  325SOZA216113186920,40 €22.11.201607.12.2016odmena za licenciu na verejne použitie hudobných diel
  326WARPE, s.r.o.1610433,50 €24.11.201612.12.2016predplatné Csallókoz
  327SPP7278670992642,00 €01.12.201615.12.2016plyn KD a OcÚ
  328SPP7278670993215,00 €01.12.201615.12.2016plyn TJ kanc
  329SPP727867151171,00 €01.12.201615.12.2016plyn TJ suterén
  330SPP727867099571,00 €01.12.201615.12.2016plyn stará MŠ
  331SPP7278670994831,00 €01.12.201615.12.2016plyn MŠ a ZŠ
  332MN LOGISTIC, s.r.o.160003340,00 €01.12.201615.12.2016oprava defektu
  333Slovak Telekom, a.s.979123377845,70 €02.12.201619.12.2016služby pevnej siete
  334Mgr.Sándor Angyal- ALexGRAF2016034200,00 €02.12.201631.12.2016vyhotovenie obecných novín
  335REPROFFSET s.r.o.1600291114,00 €02.12.201616.12.2016tlačiarenské práce
  336FEREX, s.r.o.20161209504,00 €02.12.201616.12.201610 ks 120 L kontajner, 10 ks 240 L kontajner
  337Doprava Kálmán s.r.o.216334144,00 €05.12.201619.12.2016preprava Black Diamond - Nitra
  338TERAsport-Müller, s.r.o.2160090517,50 €05.12.201612.12.20162 ks nástenná vitrína
  339ASSECO Solutions, a.s.216120056391,86 €05.12.201619.12.2016software - účtovníctvo
  340Peter Kulcsár - COOOL2016003320,00 €07.12.201621.12.2016aktualizácia webovej stránky
  341Márta Czinege HI-TECH Elelktro16010053348,67 €06.12.201621.12.2016žiarovky VO, štartér VO
  342TONEX spol. s r.o.161112826,29 €07.12.201614.12.2016nájomné za Nov 2016 - Nájomné byty
  343Siko Kúpeľne a.s.251007110024,88 €06.12.201606.12.2016zásobník toal. papierov, držiak na toal papier
  344ZSE energia a.s.7160889202244,44 €07.12.201619.12.2016eleltrina VO
  345A.S.A.0157004514184,00 €16.12.201614.12.2016zneškodnenie odpadu
  346COOP Jednota SD501603301832,00 €13.12.201616.12.2016deň dôchodcov - nákupné poukazy
  347Technické služby20160229378,69 €09.12.201619.12.2016zber TKO
  348Vörös Karol332016170,00 €09.12.201622.12.2016za vykonané kontroly a opravy plyn. kotlov
  349Blažej Fekete0422016111,00 €06.12.201620.12.2016oprava pneumatiky - pneumatika 2x, výmena duše 3x, oprava defektu 3x, práca 1x
  350Juraj BUGÁR BIT20160077230,00 €09.12.201619.12.2016toner Canon
  351Mgr.Zsolt Krajnyik-KZ Image2016029150,00 €14.12.201614.01.2017Kalnedáre 10x
  352MAS Poduanjsko, o.z.720161473,17 €16.12.201631.12.2016vypracovanie projektu NATURA 2000, Po stopách Mateja Korvína
  353Orange236875349231,21 €15.12.201629.12.2016telefon služby
  354Slovak Telekom, a.s.179217757045,70 €31.12.201614.01.2017za služby pevnej siete
  355Vörösová Alžbeta432016245,28 €30.12.201613.01.2017rozvoz obedov 9-12/2016
  356Lyreco CE,SE2380244271194,47 €31.12.201614.01.2017kancelarské potreby
  357JUDr.Sylvia Barciová201600083252,00 €31.12.201615.01.2017za poskytovanie právnej služby
  358TONEX spol. s r.o.161207826,29 €31.12.201614.01.2017nájomné za 8.B.J.
  359Juraj BUGÁR BIT2016007646,45 €12.01.201623.12.2016pracovné nohavice
  360Technické služby20160257378,69 €31.12.201623.01.2017zber TKO
  361A.S.A.0157004560150,48 €31.12.201614.01.2017zneškodnenie odpadu
  362ZSE energia a.s.7150929105256,67 €31.12.201618.01.2017elektrina VO Beringer
  363ZSE energia a.s.7160892898-539,63 €31.12.201618.01.2017elektrina VO Lendvay
  364ZSE energia a.s.7160894868-851,93 €31.12.201615.02.2017elektrina TJ kancelária
  365ZSE energia a.s.71460892899-37,89 €31.12.201618.01.2017elektrina ZŠ a MŠ
  366ZSE energia a.s.7140988323-392,16 €31.12.201618.01.2017elektrina Ekodvor
  367ZSE energia a.s.7200800695-136,17 €31.12.201613.02.2017elektrina TJ suterén
  368ZSE energia a.s.711144078067,31 €31.12.201618.01.2017elektrina 8. B.J.
  369SPP7447241598-359,99 €31.12.201625.01.2017plyn TJ suterén
  370SPP7419265203-6,15 €31.12.201625.01.2017plyn stará MŠ
  371SPP7419265202155,00 €31.12.201625.01.2017plyn ZŠ a MŠ
  372SPP741926520174,83 €31.12.201625.01.2017plynTJ - kancelária
  373SPP7419265200-288,71 €31.12.201625.01.2017plyn KD

  Adresa úradu: Obecný úrad
   Ňárad 78
   930 06 Sap
  Telefón: 031/5549202
  E- mail: obec.narad@gmail.com
  IČO: 00305758
  DIČ: 2021002192
  Bankové spojenie: VÚB: SK36 0200 0000 0009 2192 2122

  Úradné hodiny:

  Pondelok 8:00 - 12:00 13:00 – 16:00
  Utorok nestránkový deň
  Streda 8:00 - 12:00 13:00 – 17:00
  Štvrtok nestránkový deň
  Piatok 8:00 - 13:00