• 031/5549202
 • obec.narad@gmail.com
  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  Jazyky/Nyelvek

  Obecné noviny - Csiliznyáradi Szemle

  Csiliznyáradi Szemle

  Végh Ferenc - Párbaj a csatatéren

  Csiliznyárad

  Partner

  Párty stany - Expodom.sk

  Družobná obec

  Aplikácia ZSD

  Zodpovedná osoba na ochranu osobných údajov

  Názov/Megnevezés: ITAK s. r. o.
  Sídlo/Postai cím: Baštová 38, 945 01 Komárno
  IČO/ID: 36523488
  Kontakt:  itaksro@gmail.com
  Tel.: 0905/223 001, 0905/607 628

  Prijaté faktúry 2019

  Interné č.DodávateľDodáv. č. f.Celk. suma (€)Dátum prij.Dátum úh.Predmet
  1COOP Jednota SD50180351513,00 €03.01.201904.02.2019Deò dôchodcov-nákupný poukaz
  2Július Kozmér180002520,00 €03.01.201931.12.2018Odvoz LKO- 8NB - 17.10.2018-31.12.2018 (40x13€)
  3KREMONT s.r.o.201900210,00 €03.01.201916.01.2019Aktual. webovej stránky obce - nahrávanie faktúr
  4Csaba Lázár - Autolakovník01/2019300,00 €03.01.201903.01.2019Lakovanie-Námestie obce-Erb názvy obce SK-HU
  5ZSE energia a.s.729002906823,39 €04.01.201912.02.2019TJ-elektr. energia-vyúètovanie-rok 2018
  6ZSE energia a.s.745975582353,13 €11.01.201919.02.2019TJ-elektr. energia-1/2019
  7ZSE energia a.s.735001954940,19 €04.01.201917.01.20198BJ-el. energia-vyúèt. rok 2018-nedoplatok
  8ZSE energia a.s.745975788519,16 €11.02.201924.01.20198 BJ-el. energia 1/2019
  9ZSE energia a.s.7469424108116,63 €11.01.201924.01.2019MŠ+Stará MŠ-el. energia-1/2019
  10ZSE energia a.s.745975122250,09 €11.01.201924.01.2019Ekodvor-el. energia-1/2019
  11ZSE energia a.s.7469424107437,11 €11.01.201924.01.2019OcÚ,KD, Cintorín-el. energia-1/2019
  12Blažej Fekete0012019176,00 €08.01.201922.01.2019Dacia Dokker-pneumatiky+prezúv.+vyváženie
  13Ing. Helena Kucseraová20190101130,00 €11.01.201924.01.2019Poradenstvo-KULTMINOR-Òáradský majáles 2019
  14DOXX30919024931004,93 €11.01.201917.01.2019270 ks. stravných lístkov (3,60€)+poštovné+odmena
  15Školská jedáleò pri Zš Èil. Radvaò26177,54 €14.01.201931.01.2019režij. náklady ŠJ Èil.Radv.-nov.+dec.2018
  16SPP8696830986506,00 €14.01.201925.01.2019Ocú+KD-plyn 1/2019
  17SPP8696830987197,00 €14.01.201925.01.2019TJ kancelária-plyn 1/2019
  18SPP8696830988725,00 €14.01.201925.01.2019MŠ-plyn 1/2019
  19SPP86968309894,00 €14.01.201925.01.2019Stará MŠ-plyn 1/2019
  20SPP869683212645,00 €14.01.201925.01.2019TJ suterén-plyn 1/2019
  21Zoltán Nagy - JUMBO2019/02280,00 €14.01.201922.01.2019Preprava osôb dòa 12.1.2019-Celldömölk a spä
  22Barnabáš Kovács201901225,71 €16.01.201928.01.2019Rekonštr. kanc. OcÚ-maliarsky materiál
  23ELBO TRADE, s.r.o.190030720,70 €14.01.201915.01.2019Rekonštr. kanc.-starosta+sekretárka-parkety
  24Orange247973714232,06 €16.01.201929.01.2019Mobil-starosta obce+ parkovné 1 €
  25Strojársky skúšobný ústav-org.zložka SRFV2019-439-000011180,00 €16.01.201905.02.2019Ob. zóna II. etapa-posúdenie PD-elektroinš+trafost
  26Juraj BUGÁR BIT20190001460,00 €17.01.201926.01.2019Tonery Canon 4 ks
  27Mgr.Sándor Angyal- ALexGRAF2019002200,00 €21.01.201915.02.2019Vyhotovenie obecných novín 1/2019
  28Ladislav Borbély - AUTO AKU20193014147,71 €25.01.201908.02.2019Traktor Belarus akumulátor
  29Márta Czinege HI-TECH Elelktro190100006116,65 €31.01.201919.02.2019Elektroinštalaèný materiál-
  30Regioport, s.r.o.19005749,50 €31.01.201905.02.2019Csallóköz - predplatné
  31REPROFFSET s.r.o.19VF00012132,00 €31.01.201912.02.2019Tlaèiarenske služby-Obecné noviny
  32ALFARERO s.r.o.19VF000961,04 €31.01.201913.02.2019ochr. pracovný odev
  33Gustáv Cafik19010018256,80 €31.01.201914.02.2019Školenie zamestnancov BOZP
  34Slovak Telekom, a.s.822614782538,20 €04.02.201918.02.2019OcÚ - pevná linka+internet
  35SPP8706535763703,00 €04.02.201915.02.2019MŠ - plyn 2/2019
  36SPP87065357644,00 €04.02.201915.02.2019Stará MŠ-plyn 2/2019
  37SPP870653688045,00 €04.02.201915.02.2019TJ suterén -plyn 2/2019
  38SPP8706535762191,00 €04.02.201915.02.2019TJ kancelária - plyn 2/2019
  39SPP8706535761490,00 €04.02.201915.02.2019KD+OcÚ - plyn 2/2019
  40ZSE energia a.s.747942713819,16 €06.02.201918.02.20198 BJ - el. energia 2/2019
  41ZSE energia a.s.747942344950,09 €06.02.201918.02.2019Ekodvor- el. energia 2/2019
  42ZSE energia a.s.7479415738437,11 €06.02.201918.02.2019OcÚ+KD+Cintorín-el. energia 2/2019
  43ZSE energia a.s.7479415739116,63 €06.02.201918.02.2019MŠ+Stará MŠ-el. energia 2/2019
  44ZSE energia a.s.747942584853,13 €06.02.201918.02.2019TJ-el. energia 2/2019
  45Školská jedáleò pri Zš Èil. Radvaò267,20 €06.02.201915.02.2019Obedy-MŠ 1/2019-105ks*0,64€
  46ITAK s.r.o.19034842,00 €08.02.201913.02.2019Online školenie-ochr. os. údajov GDPR-II. polrok
  47Ladislav Borbély - AUTO AKU20193022147,71 €07.02.201921.02.2019Traktor belarus-akumulátor
  48ZSE energia a.s.7141218810234,84 €11.02.201918.02.2019VO Beringer-el. energia
  49ZSE energia a.s.719092525897,21 €11.02.201919.02.2019TJ kancelária - el. energia 1/2019
  50Technické služby20190005522,44 €11.02.201920.02.2019Odvoz TKO 1/2019
  51JUDr.Sylvia Barciová2019000264,20 €12.02.201915.02.2019Odmena-právno poradenská èinnos
  52FCC Slovensko, s.r.o.0157005377399,50 €12.02.201914.02.2019Uloženie odpadu 1/2019
  53JKL production, s. r. o.020220191320,00 €12.02.201920.02.2019Vyprac. Žiadosti o NFP We build out future EU""
  54Slovenská pošta900119240057,55 €13.02.201921.03.2019Poštovné 1/2019
  55Ing. Helena Kucseraová20190206260,00 €13.02.201925.02.2019Vyprac. proj. KNM-KOR-ZÁR+Autent.¾ud.hudba 2x130€
  56ALFARERO s.r.o.19VF0002168,60 €19.02.201901.03.2019AÈ paragraf 54 - prac. odev+obuv-Molnár Márk
  57ALFARERO s.r.o.19VF0002268,60 €19.02.201901.03.2019AÈ-par.54 - prac. odev+obuv Rezdovièová Z.
  58Orange248429910032,20 €19.02.201901.03.2019Mobil starosta+ 2x0,60 parkovné (1,20 €)
  59Websupport, s.r.o.11903297927,36 €19.02.201925.02.2019Aktualizácia web stránky obce
  60Slovenská komora exekútorov19000040644,20 €22.02.201906.03.2019Vyúètovanie zál. platby-VS 192899
  61Divadlo Rivalda190009200,00 €25.02.201928.02.2019kabaretný veèierok-cestovné, zabezp. techniky
  62Slovenská komora exekútorov19000042004,20 €22.02.201922.02.2019výpis z reg. exekúcií+poštovné
  63ŠEVT21922012808,84 €28.02.201912.03.2019Osvedèenie o abs. predprim. vzdel. MŠ
  64SPP8696883891180,00 €04.03.201915.03.2019TJ kancelária-plyn 3/2019
  65SPP869688500845,00 €04.03.201915.03.2019Tj suterén-plyn 3/2019
  66SPP8696883890462,00 €04.03.201915.03.2019OcÚ+KD-plyn 3/2019
  67SPP8696883892662,00 €04.03.201915.03.2019MŠ-plyn 3/2019
  68SPP86968838934,00 €04.03.201915.03.2019Stará MŠ-plyn 3/2019
  69JUDr.Sylvia Barciová20190010210,00 €04.03.201915.03.2019Odmena-právne poradenstvo 2/2019
  70Márta Czinege HI-TECH Elelktro19010007266,66 €04.03.201921.03.2019KD-elektroinštalaèný materiál
  71Vodárenská spol.89200035444,18 €07.03.201919.03.2019vodné-vyúèt.-OcÚ-22.8.2018-20.2.2019
  72Vodárenská spol.8920003547-113,38 €07.03.201919.03.2019vodné-vyúèt.-TJ-24.8.2019-19.2.2019
  73Vodárenská spol.8920003566262,38 €07.03.201919.03.2019vodné-vyúèt.8BJ-18.8.2018-14.2.2019
  74Vodárenská spol.8920003542-67,63 €07.03.201919.03.2019vodné-vyúèt.stará MŠ 24.8.2018-19.2.2019
  75Vodárenská spol.89200035438,22 €07.03.201919.03.2019vodné-vyúèt. MŠ-24.8.2018-19.2.2019
  76Vodárenská spol.8920003545-48,53 €07.03.201919.03.2019vodné-vyúèt.cintorín-29.08.2019-15.02.2019
  77Vodárenská spol.89200035463,89 €07.03.201919.03.2019vodné vyúèt.-EKODVOR 29.8.2018-16.2.2019
  78Slovak Telekom, a.s.822819094038,20 €07.03.201918.03.2019Internet+pevná linka za 2/2019
  79Technické služby20190025446,78 €07.03.201915.03.2019Odvoz TKO 2/2019 - 400ks
  80ZSE energia a.s.745982752553,13 €07.03.201915.04.2019el. energia TJ- 3/2019
  81ZSE energia a.s.745982516150,09 €07.03.201918.03.2019el. energia-EKODVOR 3/2019
  82ZSE energia a.s.7459817606116,63 €07.03.201918.03.2019el. energia MŠ+st.MŠ-3/2019
  83ZSE energia a.s.7459817605437,11 €07.03.201918.03.2019el. energia OcÚ+KD+Cintorín-3/2019
  84ZSE energia a.s.745982879119,16 €07.03.201918.03.2019el. energia 8BJ-3/2019
  85ZSE energia a.s.7171049579197,77 €07.03.201918.03.2019el. energia-VO 2/2019
  86ZSE energia a.s.7280032620111,86 €07.03.201919.03.2019el. energia TJ kancelária 2/2019
  87Websupport, s.r.o.11904459214,28 €08.03.201913.03.2019webová stránka obce-doména
  88MBM Project, s. r. o.190010200,00 €08.03.201920.03.2019Vyprac.žiadosti-Prevencia kriminality pre rok 2019
  89Ing. Helena Kucseraová20190305160,00 €08.03.201920.03.2019Porad. èin.-Tábor+Div. skupina 2x80€ KNM 2018
  90Školská jedáleò pri Zš Èil. Radvaò542,88 €11.03.201921.03.2019Obedy MŠ 2/2019 - 0,64€ x 67 ks
  91BEBOP s.r.o.190037187,32 €11.03.201921.03.2019Graf. práce-samolepky na nádoby TKO+polep auta
  92Rácz Gábor024/2019110,00 €13.03.201925.03.2019èist. a kontrola komínov-OcÚ(1x50€)+8BJ (2x30€)
  93FCC Slovensko, s.r.o.0157005403337,07 €12.03.201914.03.2019uloženie odpadu 2/2019
  94Slovenská pošta900120218444,50 €13.03.201918.04.2019Poštovné 2/2019
  95Školská jedáleò pri Zš Èil. Radvaò8204,60 €15.03.201931.03.2019Režijné náklady ŠJ - jan.-febr./2019
  96Révész s.r.o.190005360,00 €15.03.201927.03.2019montáž protislneènej techniky
  97Orange248886152632,20 €19.03.201929.03.2019Mobil starosta 3/2019+parkovné 1,20€
  98Vörös Marian10/201957,60 €19.03.201931.03.2019Strava 12 ks -vo¾by prezidenta 16.03.2019
  99MTZ Slovakia1900110162,60 €20.03.201901.04.2019súèiastky na vleèku+servisná práca
  100Slovenská pošta900120475217,27 €22.03.201927.04.2019tlaè poštových poukazov
  101Gallas spol. s r.o.22019420,00 €19.03.201921.03.2019Vyhotovenie geoplánu, p.c. 872/2
  102Vodárenská spol.29200012201,90 €28.03.201931.03.2019Poplatok za upomienku
  103Vodárenská spol.29200012211,90 €28.03.201931.03.2019Poplatok za upomienku
  104Vodárenská spol.29200012191,90 €28.03.201931.03.2019Poplatok za upomienku
  105Vodárenská spol.29200012441,90 €28.03.201931.03.2019Poplatok za upomienku
  106Regio Solution s. r. o.20190007750,00 €28.03.201909.04.2019Vyprac. Žiadosti o NFP-centrum volneho casu
  107Talin s. r. o.4201919,62 €28.03.201931.03.2019èistiace potreby MŠ
  108Can Ton19033790,00 €28.03.201902.04.2019Tonery+papier kopírovací
  109ALFARERO s.r.o.190004355,00 €28.03.201909.04.2019AÈ-52a-Csápaiová-prac.pl᚝
  110Juraj BUGÁR BIT20190008460,00 €28.03.201905.04.2019Tonery CANON
  111Márta Czinege HI-TECH Elelktro1901000969,47 €29.03.201917.04.2019elektroinstalacny material
  112Gyõri AGROKER Zrt.0025219165,57 €28.03.201905.04.2019Údržba a oprava traktora-súèiastky
  113Gyõri AGROKER Zrt.00011/19217,12 €28.03.201905.04.2019Údržba a oprava traktora-servisná práca
  114Ing. Helena Kucseraová20190405300,00 €01.04.201910.04.2019Vyprac. žiadosti-obecná knižnica160€+Dalárda140€
  115Vodárenská spol.89200083791,78 €01.04.201915.04.2019Vodné 21.2.2019-19.3.2019 - OcÚ+KD
  116Ing. arch. Ladislav Ladacsi201903021900,00 €01.04.201913.04.2019Vyprac.PD-Zniž.energ.naroc.-centrum volneho casu
  117Vörös Marian15201957,60 €01.04.201908.04.2019Strava-volby prez.-II.kolo
  118Technické služby20190046396,34 €03.04.201915.04.2019Odvoz TKO 03/2019
  119SPP86969095324,00 €03.04.201915.04.2019Plyn-stará MŠ-4/2019
  120SPP8696909531363,00 €03.04.201915.04.2019Plyn-MŠ 4/2019
  121SPP869690953099,00 €03.04.201915.04.2019plyn TJ kancelária-4/2019
  122SPP869691065545,00 €03.04.201915.04.2019plyn TJ suterén-4/2019
  123SPP8696909529253,00 €03.04.201915.04.2019Plyn Ocu+KD -4/2019
  124ZSE energia a.s.747947617450,09 €05.04.201916.04.2019el.energia-ekodvor 4/2019
  125ZSE energia a.s.747947938553,13 €05.04.201916.04.2019el. energia-TJ suterén 4/2019
  126ZSE energia a.s.747948064819,16 €05.04.201916.04.2019el.energia-8BJ-4/2019
  127ZSE energia a.s.7479466854116,63 €05.04.201916.04.2019el.energia-MŠ+stará MŠ-4/2019
  128ZSE energia a.s.7479466853437,11 €05.04.201916.04.2019el.energia-OcÚ+KD+cintorín-4/2019
  129Školská jedáleò pri Zš Èil. Radvaò1472,96 €05.04.201917.04.2019Obedy 3/2019 - 114*0,64€
  130Slovak Telekom, a.s.823025204038,20 €05.04.201918.04.2019Pevná linka 3/2019 +internet 4/2019
  131ZSE energia a.s.7111783923194,88 €05.04.201916.04.2019el.energia VO 3/2019
  132ZSE energia a.s.7161093352130,09 €05.04.201917.04.2019el.energia TJ kancelária 3/2019
  133KNN s.r.o.21900626845,09 €05.03.201914.03.2019nábytok do kancelárie starostu
  134KNN s.r.o.21900415384,30 €05.03.201922.02.2019nábytok do kancelárie starostu
  135Signo,s.r.o.19032518,60 €08.03.201908.03.2019vlajky-Volby prezidenta SR
  136Lamitec spol. s r.o.190129796,60 €14.03.201914.03.2019archívne škatu¾e
  137E.M.A.-Elektromateriál spol. s r.o.19177482,29 €19.03.201926.03.2019VO-elektrinš.mat.
  138FCC Slovensko, s.r.o.157005418388,98 €05.04.201914.04.2019TKO uloženie 3/2019
  139DOXX3091916940820,61 €12.04.201916.04.2019Str. lístky 220x3,60€+odmena 3,17€+poštovné 1,60€
  140Slovenská pošta900120941554,05 €12.04.201917.05.2019Poštovné 3/2019
  141Ing. Vít Drgon - Fi DRGON2580419240,00 €12.04.201923.04.2019Školenie-DHZ 4 osoby
  142ALFARERO s.r.o.190005355,00 €12.04.201924.04.2019AÈ-Csápaiová-ochranný odev+mydlo 4/2019
  143ROMY, s.r.o.190017180,00 €12.04.201924.04.2019Black Diamond-preprava Levice-Òárad a spä
  144Ing. Jozef Gerhardt302019156,00 €15.04.201926.04.2019Znalecký posudok è. 30/2019-IBV Baloòska cesta
  145Orange249342901533,46 €17.04.201929.04.2019Mobil starosta 4/2019+parkovné 4*0,60€
  146B&V Pro s. r. o.201900051200,00 €18.04.201930.04.2019VO-odvodò. zar. a zníž. násl. zrážok v obci Òárad
  147Regio Solution s. r. o.20190015750,00 €18.04.201930.04.2019Vyprac. ŽoNFP-centrum vo¾ného èasu
  148Regioport, s.r.o.19025490,00 €18.04.201923.04.2019Zverejnenie inzerátu-Výberové kon. riadite¾a MŠ
  149G2M, s. r. o.20190077716,93 €29.03.201902.04.2019Stravovanie-oslava 15. marec
  150Ing. Helena Kucseraová20190410270,00 €24.04.201903.05.2019Vypr. žiad. TTSK.-3*90€(olymp.+seniori+I.-II.vojna
  151Rémai s. r. o.19010013721,22 €12.04.201912.04.2019Kliešte+zberák
  152Štátna ochrana prírody SR20190084100,00 €24.04.201925.04.2019Vyprac.potvrdenia-Centrum vo¾ného èasu
  153Július Kozmér190001260,00 €30.04.201918.04.2019odvoz LKO-8BJ-1.1.2019-18.4.2019
  154AGROSERVIS spol. s r.o.231190563-86,71 €30.04.201929.04.2019Vrátenie ND-VZ
  155DRYADA garden s.r.o.15201930455,47 €30.04.201930.05.2019Revitalizácia VP
  156FCC Slovensko, s.r.o.157005449378,92 €03.05.201914.05.2019Uloženie odpadu 4/2019
  157Slovak Telekom, a.s.823233977838,20 €03.05.201920.05.2019pevná linka+internet 4/2019
  158SPP86969358014,00 €03.05.201915.05.2019plyn-stará MŠ-5/2019
  159SPP8696935800139,00 €03.05.201915.05.2019plyn MŠ-5/2019
  160SPP869693579938,00 €03.05.201915.05.2019plyn TJ kanc.-5/2019
  161SPP869693579897,00 €03.05.201915.05.2019plyn OcÚ+KD-5/2019
  162SPP869693689245,00 €03.05.201915.05.2019plyn TJ suterén-5/2019
  163Chemstar Slovakia a.s.41058356,22 €03.05.201903.05.2019chemikália-VZ
  164ZSE energia a.s.7690706958437,11 €06.03.201917.05.2019el.energia OcÚ+KD-5/2019
  165ZSE energia a.s.769070721450,09 €06.05.201917.05.2019el.energia Ekodvor-5/2019
  166ZSE energia a.s.769070731753,13 €06.05.201912.06.2019el.energia TJ-5/2019
  167ZSE energia a.s.769070736519,16 €06.05.201917.05.2019el. energia 8BJ-5/2019
  168ZSE energia a.s.7690706959116,63 €06.05.201917.05.2019el.energia-MŠ+stará MŠ 5/2019
  169ITAK s.r.o.190902144,00 €06.05.201912.05.2019GDPR zodp.osoba
  170ZSE energia a.s.7151170632165,64 €08.05.201920.05.2019el.energia VO 4/2019
  171ZSE energia a.s.7141259069130,57 €08.05.201920.05.2019el. energia TJ kancel. 4/2019
  172Technické služby20190068576,01 €08.05.201920.05.2019Odvoz TKO 4/2019
  173Školská jedáleò pri Zš Èil. Radvaò1662,08 €08.05.201930.05.2019Obedy MŠ apríl 2019 - 97 ks*0,64
  174Ing. arch. Ladislav Ladacsi20190502200,00 €13.05.201923.05.2019kreslièske práce-MAS-rekon.chodníka
  175Slovenská pošta9001215737218,40 €13.05.201916.06.2019poštovné za apríl/2019
  176Školská jedáleò pri Zš Èil. Radvaò21242,88 €13.05.201931.05.2019Rež. náklady ŠJ marec-apríl 2019
  177Vodárenská spol.29200020731,90 €16.05.201919.05.2019Popl. za upomienku
  178Orange249801819038,62 €17.05.201929.05.2019Mobil starosta máj/2019+parkovné 0,60€
  179ALFARERO s.r.o.190007855,00 €17.05.201931.05.2019AÈ 5/2019-Csápaiová-prac.obuv,prac.rukavice
  180Agh s.r.o.20190053120,00 €24.05.201928.05.2019Doprava autobusom-Dôchodcovia
  181Juraj BUGÁR BIT20190012620,00 €24.05.201909.05.2019Prenájom stanov,lavíc,zvuk.techniky+poháre,medaily
  182Wolters Kluwer s.r.o.243093926953,20 €03.06.201929.05.2019Predplatné mesaèníka-ROPO a obce
  183KOVTEC s. r. o.20190405146,51 €03.06.201912.06.2019Stojan na bicykle ALFA+doprava - POD2019 ,
  184Lyreco CE,SE2380369547285,91 €04.06.201914.06.2019Kanc. potreby(volby EP:25,33
  185Márta Czinege HI-TECH Elelktro190100185116,37 €04.06.201921.06.2019VO-žiarovky
  186SPP81901799014,00 €04.06.201917.06.2019plyn 6/2019-Stará MŠ
  187SPP819017990064,00 €04.06.201917.06.2019plyn 6/2019-MŠ
  188SPP819017989916,00 €04.06.201917.06.2019plyn 6/2019 - TJ kanc.
  189SPP819017989841,00 €04.06.201917.06.2019plyn 6/2019 - OcÚ+KD
  190SPP819018098645,00 €04.06.201917.06.2019plyn 6/2019 - TJ suterén
  191Richárd Hölgye201901180,00 €04.06.201910.06.2019Výlet do Transylvánii (12osoba*15€)-Csíksom. búcsú
  192Signo, s.r.o.19078118,60 €21.05.201921.05.2019zástava-Volby do EP
  193Slovak Telekom, a.s.823443348638,20 €14.06.201918.06.2019Pevná linka+internet-5/2019
  194ZSE energia a.s.7710757967116,63 €14.06.201918.06.2019el.energia-MŠ+stará MŠ - jún/2019
  195ZSE energia a.s.7710757966437,11 €14.06.201918.06.2019el.energia OcÚ+KD-jún 2019
  196ZSE energia a.s.771075822250,09 €14.06.201918.06.2019el.energia-ekodvor jún/2019
  197ZSE energia a.s.771075832553,13 €14.06.201918.06.2019el.energia TJ-jún/2019
  198ZSE energia a.s.771075837319,16 €14.06.201918.06.2019el.energia 8BJ - jún/2019
  199ZSE energia a.s.7171066750145,68 €14.06.201918.06.2019el.energia VO - máj/2019
  200ZSE energia a.s.7181012216152,66 €14.06.201919.06.2019el.energia TJ - máj/2019

  Adresa úradu: Obecný úrad
   Ňárad 78
   930 06 Sap
  Telefón: 031/5549202
  E- mail: obec.narad@gmail.com
  IČO: 00305758
  DIČ: 2021002192
  Bankové spojenie: VÚB: SK36 0200 0000 0009 2192 2122

  Úradné hodiny:

  Pondelok 8:00 - 12:00 13:00 – 16:00
  Utorok nestránkový deň
  Streda 8:00 - 12:00 13:00 – 17:00
  Štvrtok nestránkový deň
  Piatok 8:00 - 13:00