• 031/5549202
 • obec.narad@gmail.com
  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  Jazyky/Nyelvek

  Obecné noviny - Csiliznyáradi Szemle

  Csiliznyáradi Szemle

  Végh Ferenc - Párbaj a csatatéren

  Csiliznyárad

  Partner

  Párty stany - Expodom.sk

  Družobná obec

  Aplikácia ZSD

  Zodpovedná osoba na ochranu osobných údajov

  Názov/Megnevezés: ITAK s. r. o.
  Sídlo/Postai cím: Baštová 38, 945 01 Komárno
  IČO/ID: 36523488
  Kontakt:  itaksro@gmail.com
  Tel.: 0905/223 001, 0905/607 628

  Prijaté faktúry 2020

  Interné č.DodávateľDodáv. č. f.Celk. suma (€)Dátum prij.Dátum úh.Predmet
  1DOXX3020902472714,35 €10.01.202017.01.2020Strav.lístky 180ks*3,83€, odm.16,55€,pošt.8,40€
  2SPP864874602249,00 €10.01.202024.01.2020plyn 1/2020 TJ suterén
  3SPP8648745021196,00 €10.01.202024.01.2020plyn 1/2020 TJ kancelária
  4SPP8648745020586,00 €10.01.202024.01.2020plyn 1/2020 OcÚ+KD
  5SPP86487450234,00 €10.01.202024.01.2020plyn 1/2020 Stará MŠ
  6SPP8648745022582,00 €10.01.202024.01.2020plyn 1/2020 MŠ
  7SPP864874651221,00 €10.01.202024.01.2020plyn 1/2020 Sklad
  8ZSE energia a.s.7760564032532,24 €13.01.202027.01.2020el.energia OcÚ+KD 1/2020
  9ZSE energia a.s.7760564033130,51 €13.01.202027.01.2020el.energia MŠ+stará MŠ 1/2020
  10ZSE energia a.s.776056439548,71 €13.01.202027.01.2020el. energia Ekodvor 1/2020
  11ZSE energia a.s.776056454255,59 €13.01.202024.02.2020el. energia TJ 1/2020
  12ZSE energia a.s.776056459917,21 €13.01.202027.01.2020el. energia 8BJ 1/2020
  13Orange253507551130,00 €15.01.202029.01.2020mobil starosta 1/2020
  14AUTOSERVIS BÉHR&BÉHR spol. s r. o.2220403631090,01 €21.01.202004.02.2020nákup 9 miest.mot.vozidla-MPSVAR SR dotácia
  15Ing. arch. Ladislav Ladacsi202001011000,00 €22.01.202005.02.2020vyprac. projektu - rekonštr. skladu kontajnerov
  16Ing. Helena Kucseraová20200105280,00 €21.01.202021.01.2020vyprac.žiadosti-Majáles,Div.skupina 2020
  17BEBOP s.r.o.200008112,80 €23.01.202006.02.2020výroba nálepiek na smetné nádrže
  18Školská jedáleň pri Zš Čil. Radvaň9221,00 €23.01.202007.02.2020ŠJ režijné náklady 1/2020
  19Lyreco CE,SE2380407285228,36 €03.02.202014.02.2020kancelárske potreby
  20SPP868749561349,00 €03.02.202017.02.2020plyn TJ 2/2020
  21SPP868749606021,00 €03.02.202017.02.2020plyn Sklad 2/2020
  22SPP8687494623568,00 €03.02.202017.02.2020plyn OcÚ+KD 2/2020
  23SPP8687494624190,00 €03.02.202017.02.2020plyn TJ 2/2020
  24SPP8687494625564,00 €03.02.202017.02.2020plyn MŠ 2/2020
  25SPP86874946264,00 €03.02.202017.02.2020plyn stará MŠ 2/2020
  26PZ-Construct, s.r.o.202000051680,00 €03.02.202017.02.2020vyprac.proj.-Rekonštrukcia domu smútku
  27NICHOLTRACKT, s.r.o.800200981276,00 €04.02.202025.02.2020pneumatiky na traktor
  28FCC Slovensko, s.r.o.157005756412,25 €04.02.202014.02.2020uloženie odpadu TKO 1/2020
  29Vodárenská spol.8020002613-52,78 €07.02.202021.02.2020vyúčt. vodné TJ 17.8.2019-29.1.2020
  30Vodárenská spol.80200026123,89 €07.02.202021.02.2020vyúčt. vodné 15.8.2019-29.1.2020
  31Vodárenská spol.8020002611-40,01 €07.02.202021.02.2020vyúčt. vodné 21.8.2019-29.1.2020
  32Vodárenská spol.8020002610-5,38 €07.02.202021.02.2020vyúčt. vodné OcÚ 21.8.2019-29.1.2020
  33Vodárenská spol.8020002609-8,71 €07.02.202021.02.2020vyúčt. vodné MŠ 17.8.2019-29.1.2020
  34Vodárenská spol.8020002608-65,00 €07.02.202021.02.2020vyúčt. vodné Stará MŠ- 17.8.2019-29.1.2020
  35Slovak Telekom, a.s.825189026464,80 €07.02.202018.02.2020telefón+internet OcÚ
  36Ing. Helena Kucseraová20200204140,00 €07.02.202018.02.2020Vyprac.žiadosti KNM-tanečné divadlo
  37ZSE energia a.s.7190967409242,45 €07.02.202018.02.2020el. energia VO 1/2020
  38ZSE energia a.s.722080921496,71 €07.02.202018.02.2020el. energia TJ - 1/2020
  39ZSE energia a.s.769094447717,21 €07.02.202018.02.2020el. energia 8BJ 2/2020
  40ZSE energia a.s.769094433048,71 €07.02.202018.02.2020el. energia ekodvor 2/2020
  41ZSE energia a.s.769094443055,59 €07.02.202016.03.2020el. energia TJ 2/2020
  42ZSE energia a.s.7690944088532,24 €07.02.202018.02.2020el. energia KD+OcÚ 2/2020
  43ZSE energia a.s.7690944089130,51 €07.02.202018.02.2020el. energia MŠ+stará MŠ 2/2020
  44Školská jedáleň pri Zš Čil. Radvaň1256,80 €07.02.202020.02.2020obedy 1/2020
  45Technické služby20200004396,34 €07.02.202021.02.2020odvoz TKO 1/2020
  46MAIG s. r. o.412020360,00 €12.02.202012.02.2020DHZ-psychol. vyšetr. vodičov-Lukács,Molnár,Katona
  47Školská jedáleň pri Zš Čil. Radvaň17221,00 €12.02.202027.02.2020ŠJ rež. náklady 2/2020
  48Slovenská pošta9001293196124,10 €14.02.202021.03.2020poštovné 1/2020
  49Orange253978619831,20 €18.02.202029.02.2020mobil starosta 2/2020 (parkovné 2x0,60€)
  50Štátna ochrana prírody SR1310078100,00 €17.02.202009.03.2020vyjadrenie pre projekt-Rekonštr.domu smútku Enviro
  51Websupport, s.r.o.12004320430,91 €24.02.202002.03.2020aktualizácia webovej stránky
  52Firesystem, s. r. o.10202003949,30 €27.02.202010.03.2020výmena tovarov
  53Márta Czinege HI-TECH Elelktro20010006627,44 €27.02.202019.03.2020elektroinštalačný materiál
  54SPP869721134521,00 €03.03.202016.03.2020plyn-Sklad 3/2020
  55Vodárenská spol.8020002628274,62 €07.02.202021.02.2020vodné 8BJ 15.8.2019-29.1.2020
  56Regioport, s.r.o.202008249,50 €01.03.202005.03.2020predplatné na rok 2020-Csallóköz
  57Vörös Marian3202032,40 €29.02.202029.02.2020voľby do NRSR 2020-obedy 6 ks
  58SPP869721089049,00 €04.03.202016.03.2020plyn TJ 3/2020
  59SPP8697209919531,00 €04.03.202016.03.2020plyn MŠ 3/2020
  60SPP8697209918179,00 €04.03.202016.03.2020plyn TJ 3/2020
  61SPP8697209917535,00 €04.03.202016.03.2020plyn OcÚ 3/2020
  62SPP86972099204,00 €04.03.202016.03.2020plyn - stará MŠ 3/2020
  63Slovak Telekom, a.s.825414162064,80 €04.03.202018.03.2020pevná linka+internet 3/2020
  64ZSE energia a.s.7760590120532,24 €05.03.202017.03.2020el. energia 3/2020- OcÚ+KD
  65ZSE energia a.s.7760590121130,51 €04.03.202017.03.2020el. energia MŠ+stará MŠ 3/2020
  66ZSE energia a.s.7181055605208,49 €05.03.202017.03.2020el. energia VO 3/2020
  67ZSE energia a.s.776059050617,21 €05.03.202017.03.2020el. energia 8BJ - 3/2020
  68ZSE energia a.s.776059045955,59 €05.03.202014.04.2020el. energia TJ 3/2020
  69ZSE energia a.s.776059036048,71 €05.03.202017.03.2020el. energia ekodvor 3/2020
  70ZSE energia a.s.7181056396112,16 €06.03.202018.03.2020el. energia TJ 3/2020
  71Školská jedáleň pri Zš Čil. Radvaň22221,00 €06.03.202020.03.2020ŠJ rež. náklady 3/2020
  72Školská jedáleň pri Zš Čil. Radvaň2340,80 €06.03.202021.03.2020ŠJ-obedy MŠ 2/2020 - 51ksx0,80€
  73Rácz Gábor262020130,00 €06.03.202018.03.2020kontr. komínov - OcÚ 50€,8BJ 60€, MŠ 20 €
  74Websupport, s.r.o.12005193015,00 €06.03.202013.03.2020web. stránka-doména na rok 2020
  75FCC Slovensko, s.r.o.157005768401,44 €06.03.202014.03.2020uloženie odpadu 2/2020
  76ALFARERO s.r.o.20VF00024147,86 €11.03.202025.03.2020prac. obuv pre pracovníkov OcÚ
  77Centrum polygrafických služieb156000828525,08 €11.03.202003.04.2020tlačivo-Potvr.o pobyte 60 ks
  78Technické služby20200017396,34 €11.03.202020.03.2020odvoz TKO 2/2020
  79Slovenská pošta9001303183257,20 €11.03.202018.04.2020poštovné 2/2020
  80Juraj BUGÁR BIT20200015473,20 €13.03.202023.03.2020ochr.prac.prostriedky-Covid 19
  81Všeobecné úverová banka, a. s.300001615169180,00 €13.03.202013.03.2020Popl.za vedenie majetkového účtu 2019-ZsVS akcie
  82Ing. Helena Kucseraová20200302360,00 €14.03.202028.03.2020Vyprac. vyhodnotenia FPKNM-FPU 2019 - 6x60€
  83Orange254449843439,96 €18.03.202029.03.2020mobil starosta 3/2020-(parkovné=2,20€)
  84ARTISAN DREVOPRODEJ s. r. o.120011057243,60 €23.03.202002.04.2020lepidlo na parketu-dôchodcovia
  85Ferdinand Ferenczi- GALANT""2020059110,00 €27.03.202010.04.2020ver.priestranstvo-materiál
  86interNETmania SK s. r. o.2020100103321,20 €10.03.202012.03.2020tonery
  87DOXX3020913892792,78 €10.03.202016.03.2020stravné 200x3,83 (odmena 18,38-poštovné 8,40)
  88FCC Slovensko, s.r.o.157005803475,42 €03.04.202014.04.2020uloženie odpadu 3/2020 TKO
  89Július Kozmér200001396,00 €03.04.202031.03.20208BJ-vývoz LKO 1.1.2020-31.3.2020
  90Slovak Telekom, a.s.825641066764,80 €03.04.202020.04.2020pevná linka+internet 3/2020
  91SPP864884319649,00 €03.04.202015.04.2020plyn TJ 4/2020
  92SPP864884367221,00 €03.04.202015.04.2020plyn SKLAD 4/2020
  93SPP864884222298,00 €03.04.202015.04.2020plyn TJ 4/2020
  94SPP8648842221293,00 €03.04.202015.04.2020plyn OcÚ+KD 4/2020
  95SPP8648842223291,00 €03.04.202015.04.2020plyn MŠ 4/2020
  96SPP86488422244,00 €03.04.202015.04.2020plyn Stará MŠ 4/2020
  97ZSE energia a.s.766157624448,71 €06.04.202016.04.2020el.energia Ekodvor 4/2020
  98ZSE energia a.s.7661575984562,24 €06.04.202016.04.2020el. energia OcÚ+KD 4/2020
  99ZSE energia a.s.766157641817,21 €06.04.202016.04.2020el. energia 8BJ 4/2020
  100ZSE energia a.s.766157637055,59 €06.04.202016.04.2020el. energia TJ 4/2020
  101ZSE energia a.s.7661575985130,51 €06.04.202016.04.2020el. energia MŠ+stará MŠ 4/2020
  102Technické služby20200031456,67 €06.04.202016.04.2020odvoz TKO 3/2020
  103ZSE energia a.s.7200916473195,44 €06.04.202017.04.2020el. energia VO 4/2020
  104ZSE energia a.s.7230760636105,47 €06.04.202017.04.2020el. energia TJ - 4/2020
  105KREMONT s.r.o.202001410,00 €06.04.202020.04.2020web.stránka-nahrávanie faktúry 2020
  106Viessmann s. r. o.7990196943247,20 €06.04.202006.05.2020kontr.komínov TJ kanc.+suterén
  107GULÁZSI s.r.o.2020329668,41 €14.04.202014.04.2020jarné upratovanie-uloženie odpadu
  108Školská jedáleň pri Zš Čil. Radvaň26221,00 €14.04.202030.04.2020ŠJ rež. náklady 04/2020
  109Školská jedáleň pri Zš Čil. Radvaň3223,20 €14.04.202030.04.2020MŠ obedy zdarma 03/2020
  110Slovenská pošta900131124161,50 €17.04.202022.05.2020poštovné 03/2020
  111Orange254922600540,68 €20.04.202030.04.2020mobil starosta 4/2020(popl. CRE 5,40€)
  112JUDr.Sylvia Barciová2020001960,00 €30.04.202015.05.2020advokátska odmena 04/2020
  113SPP869727294421,00 €05.05.202015.05.2020plyn 5/2020 - Sklad
  114SPP8697271533112,00 €05.05.202015.05.2020plyn MŠ 05/2020
  115SPP869727249249,00 €05.05.202015.05.2020plyn TJ 05/2020
  116SPP869727153238,00 €05.05.202015.05.2020plyn TJ 05/2020
  117SPP8697271531113,00 €05.05.202015.05.2020plyn OcÚ+KD 05/2020
  118SPP86972715344,00 €05.05.202015.05.2020plyn stará MŠ 05/2020
  119Juraj BUGÁR BIT20200017483,10 €05.05.202015.05.2020tonery,materiál
  120DOXX3020925032792,78 €06.05.202013.05.2020str.lístky-200x3,83€ (odm. 18,38€+pošt. 8,40€)
  121Slovak Telekom, a.s.825868300864,80 €06.05.202018.05.2020pevná linka+internet
  122ZSE energia a.s.7721005644562,24 €07.05.202019.05.2020el.energia OcÚ+KD 5/2020
  123ZSE energia a.s.7721005645130,51 €07.05.202019.05.2020el. energia MŠ+Stará MŠ 05/2020
  124ZSE energia a.s.772100602617,21 €07.05.202019.05.2020el.energia 8BJ-05/2020
  125ZSE energia a.s.772100598155,59 €07.05.202019.05.2020el. energia TJ-05/2020
  126ZSE energia a.s.772100588248,71 €07.05.202019.05.2020el. energia-ekodvor-05/2020
  127Technické služby20200043396,34 €07.05.202019.05.2020odvoz TKO 04/2020
  128ITAK s.r.o.200724144,00 €07.05.202013.05.2020GDPR-II.polrok 2020
  129Révész s.r.o.2000012576,00 €06.04.202013.04.2020sietka proti hmyzu-MŠ
  130ZSE energia a.s.7181066759162,47 €06.05.202019.05.2020el. energia VO 04/2020
  131ZSE energia a.s.7200921466264,94 €06.05.202019.05.2020el. energia TJ 04/2020
  132Derakat, s.r.o.20200173180,00 €06.04.202031.05.2020postrek proti COVID-19
  133ALFARERO s.r.o.2000065354,79 €07.04.202006.06.2020och.rukavice,ochr.odev-COVID 19
  134Derakat, s.r.o.20200174360,00 €08.04.202007.06.2020postrek proti vírusom COVID-19
  135FCC Slovensko, s.r.o.157005855484,79 €30.04.202014.05.2020uloženie TKO 04/2020
  136Slovenská pošta900131927162,25 €13.05.202020.06.2020poštovné 04/2020
  137Orange255392837030,00 €16.05.202030.05.2020mobil starosta 05/2020
  138Školská jedáleň pri Zš Čil. Radvaň37221,00 €21.05.202005.06.2020ŠJ rež.náklady 05/2020
  1393Wslovakia s.r.o.20200260123,00 €25.05.202008.06.2020licencia-virtuálnycintorín
  140Juraj BUGÁR BIT20200020460,00 €27.05.202030.05.2020tonery
  141Juraj BUGÁR BIT202000191133,00 €27.05.202030.05.2020nákup počítačov 2 ks OcÚ
  142PROF & PARTNERS s. r. o.32020550,00 €02.06.202016.06.2020audítorská služba
  143SPP870698797947,00 €03.06.202015.06.2020plyn 06/2020-OcÚ+KD
  144SPP870698798016,00 €03.06.202015.06.2020plyn 06/2020-TJ
  145SPP870698798164,00 €03.06.202015.06.2020plyn 06/2020-MŠ
  146SPP87069879824,00 €03.06.202015.06.2020plyn 06/2020-stará MŠ
  147SPP870698893249,00 €03.06.202015.06.2020plyn 06/2020-TJ
  148SPP870698937021,00 €03.06.202015.06.2020plyn 06/2020-Sklad
  149MTZ Slovakia202014936,81 €03.06.202020.05.2020filter a olej do kosačky - VZ
  150FCC Slovensko, s.r.o.157005889506,94 €03.06.202014.06.2020uloženie odpadu 05/2020
  151Slovak Telekom, a.s.826220503264,80 €03.06.202018.06.2020pevná linka+internet 06/2020
  152ZSE energia a.s.777044587617,21 €04.06.202016.06.2020el. energia 8BJ 06/2020
  153ZSE energia a.s.777044583155,59 €04.06.202016.06.2020el. energia TJ 06/2020
  154ZSE energia a.s.777044573248,71 €04.06.202016.06.2020el. energia Ekodvor 06/2020
  155ZSE energia a.s.7770445495130,51 €04.06.202016.06.2020el. energia MŠ+stará MŠ 06/2020
  156ZSE energia a.s.7770445494562,24 €04.06.202016.06.2020el. energia OcÚ+KD 06/2020
  157ZSE energia a.s.7171141583182,17 €04.06.202016.06.2020el. energia TJ 06/2020
  158ZSE energia a.s.7181069037146,48 €04.06.202016.06.2020el. energia VO 06/2020
  159Technické služby20200056658,11 €04.06.202018.06.2020zber a odvoz TKO 05/2020
  160Slovenská pošta900132493939,55 €10.06.202018.07.2020poštovné 05/2020
  161Orange255859952830,60 €18.06.202030.06.2020mobil-starosta+0,60€ parkovne
  162ObFZ Dunajská Streda202000121000,00 €18.06.202020.06.2020štartovný vklad-TJ Ňárad(kaucia 350€)
  163Révész s.r.o.2000021180,00 €22.06.202029.06.2020sieťka proti hmyzu-MŠ

  Adresa úradu: Obecný úrad
   Ňárad 78
   930 06 Sap
  Telefón: 031/5549202
  E- mail: obec.narad@gmail.com
  IČO: 00305758
  DIČ: 2021002192
  Bankové spojenie: VÚB: SK36 0200 0000 0009 2192 2122

  Úradné hodiny:

  Pondelok 8:00 - 12:00 13:00 – 16:00
  Utorok nestránkový deň
  Streda 8:00 - 12:00 13:00 – 17:00
  Štvrtok nestránkový deň
  Piatok 8:00 - 13:00