• 031/5549202
 • obec.narad@gmail.com
  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  Jazyky/Nyelvek

  Obecné noviny - Csiliznyáradi Szemle

  Csiliznyáradi Szemle

  Végh Ferenc - Párbaj a csatatéren

  Csiliznyárad

  Partner

  Párty stany - Expodom.sk

  Družobná obec

  Aplikácia ZSD

  Zodpovedná osoba na ochranu osobných údajov

  Názov/Megnevezés: ITAK s. r. o.
  Sídlo/Postai cím: Baštová 38, 945 01 Komárno
  IČO/ID: 36523488
  Kontakt:  itaksro@gmail.com
  Tel.: 0905/223 001, 0905/607 628
  Vyššie

  Iné dokumenty

  Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Ňárade
  Organizačný poriadok Obecného úradu Ňárad
  Smernica o slobodnom prístupe k informáciám
  Smernica pre postup zadávanie zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitné zákazky
  Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Ňárad
  Pracovný poriadok zamestnancov obce Ňárad
  Prevádzkový poriadok detského ihriska obce Ňárad
  Poriadok odmeňovania zamestnancov
  Interná smernica o prijímaní a vybavovaní podnetov o protispoločenskej činnosti
  Záverečný účet obce za rok 2015 + Stanovisko
  Individuálna výročná správa Obce Ňárad za rok 2016
  Zásady na obeh účtovných dokladov obce Ňárad č. 3/2019
  Smernica č. 1/2019 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov upravujúca postup obce ako verejného obstarávateľa pri zadávaní zákaziek
  Individuálna výročná správa obce Ňárad za rok 2019
   
   
  Powered by Phoca Download

  Adresa úradu: Obecný úrad
   Ňárad 78
   930 06 Sap
  Telefón: 031/5549202
  E- mail: obec.narad@gmail.com
  IČO: 00305758
  DIČ: 2021002192
  Bankové spojenie: VÚB: SK36 0200 0000 0009 2192 2122

  Úradné hodiny:

  Pondelok 8:00 - 12:00 13:00 – 16:00
  Utorok nestránkový deň
  Streda 8:00 - 12:00 13:00 – 17:00
  Štvrtok nestránkový deň
  Piatok 8:00 - 13:00