• 031/5549202
 • obec.narad@gmail.com
  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  Vyššie

  Správa hlavného kontrolóra

  Výročná správa obce Ňárad na rok 2014
  Dodatok správy audítora k výročnej správy - 2014
  Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ňárad za rok 2015
  Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2016
  Výročná správa obce Ňárad na rok 2015
  Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2017 - 2019 a k návrhu rozpočtu na rok 2017
  Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ňárad za rok 2016
  Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017
  Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu Obce Ňárad na roky 2018-2020 k návrhu rozpočtu na rok 2018
  Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2017
   
   
  Powered by Phoca Download

  Adresa úradu: Obecný úrad
   Ňárad 78
   930 06 Sap
  Telefón: 031/5549202
  E- mail: obec.narad@gmail.com
  IČO: 00305758
  DIČ: 2021002192
  Bankové spojenie: VÚB: SK36 0200 0000 0009 2192 2122

  Úradné hodiny:

  Pondelok 8:00 - 12:00 13:00 – 16:00
  Utorok nestránkový deň
  Streda 8:00 - 12:00 13:00 – 17:00
  Štvrtok nestránkový deň
  Piatok 8:00 - 13:00