• 031/5549202
 • obec.narad@gmail.com
  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  Vyššie

  Všeobecné záväzné nariadenia obce

  Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2016 o poskytovaní sociálnej služby, o spôsobe a výške úhrad za prepravná služba v obci Ňárad
  2_2008 dodatok k VZN opatrovateľskej služby OBEC Ňárad
  3_2016 VZN-nájomné byty - opravný fond-2016
  Dodatok č. 1 k Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 3/2004 O určení školského obvodu základnej školy
  Dodatok č. 2 k Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 3/2014 O určení školského obvodu základnej školy
  Dodatok č. 2 k Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 4/2014 O službách poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto služby v obci Ňárad
  VZN číslo 1/2017 o podmienkach poskytovania finančných príspevkov Obce Ňárad
  VZN č. 2/2017 ktorým sa upravujú podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Ňárad
  VZN č. 3/2017 o určení pravidiel času a predaja v obchodoch a času prevádzky služieb na území Obce Ňárad
  Dodatok č. 2 k VZN č. 3/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Ňárad
  Dodatok č. 1 VZN č. 1/2012 o poskytovaní opatrovateľskej služby
  Dodatok č. 3 k VZN č. 4/2014 o službách poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto služby v Obci Ňárad
  VZN č. 2/2018 o podmienkach prideľovania a prenajímania nájomných bytov v obci Ňárad
   
   
  Powered by Phoca Download

  Adresa úradu: Obecný úrad
   Ňárad 78
   930 06 Sap
  Telefón: 031/5549202
  E- mail: obec.narad@gmail.com
  IČO: 00305758
  DIČ: 2021002192
  Bankové spojenie: VÚB: SK36 0200 0000 0009 2192 2122

  Úradné hodiny:

  Pondelok 8:00 - 12:00 13:00 – 16:00
  Utorok nestránkový deň
  Streda 8:00 - 12:00 13:00 – 17:00
  Štvrtok nestránkový deň
  Piatok 8:00 - 13:00