• 031/5549202
 • obec.narad@gmail.com
  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  Jazyky/Nyelvek

  Obecné noviny - Csiliznyáradi Szemle

  Csiliznyáradi Szemle

  Végh Ferenc - Párbaj a csatatéren

  Csiliznyárad

  Partner

  Párty stany - Expodom.sk

  Družobná obec

  Aplikácia ZSD

  Zodpovedná osoba na ochranu osobných údajov

  Názov/Megnevezés: ITAK s. r. o.
  Sídlo/Postai cím: Baštová 38, 945 01 Komárno
  IČO/ID: 36523488
  Kontakt:  itaksro@gmail.com
  Tel.: 0905/223 001, 0905/607 628
  Vyššie

  Vzory tlačív

  Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny
  Ohlásenie k miestnemu poplatku komunálny odpad a drobný stavebný odpad - PO, FO - podnikatelia
  Daňové priznanie k dani z nehn., k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
  II. Oddiel - Daňové priznanie k dani pozemkov
  III. Oddiel - Daňové priznanie k dani zo stavieb
  III. Oddiel - Daňové priznanie k dani zo stavieb na viaceré účely
  IV. Oddiel - Daňové priznanie k dani z bytov
  V. Oddiel - Daňové priznanie k dani za psa
  VI. Oddiel - Daňové priznanie k dani za predajné automaty
  VI. Oddiel - Daňové priznanie k dani za nevýherné hracie automaty
  Žiadosť o predlženie platnosti stavebného povolenia
  Ohlásenie drobnej stavby
  Ohlásenie zmeny v užívaní stavby a žiadosť o jej povolenie
  Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením - predĺženie termínu dokončenia stavby, zmena v osobe stavebníka, zmena v osobe stavebného dozoru
   
   
  Powered by Phoca Download

  Adresa úradu: Obecný úrad
   Ňárad 78
   930 06 Sap
  Telefón: 031/5549202
  E- mail: obec.narad@gmail.com
  IČO: 00305758
  DIČ: 2021002192
  Bankové spojenie: VÚB: SK36 0200 0000 0009 2192 2122

  Úradné hodiny:

  Pondelok 8:00 - 12:00 13:00 – 16:00
  Utorok nestránkový deň
  Streda 8:00 - 12:00 13:00 – 17:00
  Štvrtok nestránkový deň
  Piatok 8:00 - 13:00