• 031/5549202
 • obec.narad@gmail.com
  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  Jazyky/Nyelvek

  Obecné noviny - Csiliznyáradi Szemle

  Csiliznyáradi Szemle

  Végh Ferenc - Párbaj a csatatéren

  Csiliznyárad

  Partner

  Párty stany - Expodom.sk

  Družobná obec

  Aplikácia ZSD

  Zodpovedná osoba na ochranu osobných údajov

  Názov/Megnevezés: ITAK s. r. o.
  Sídlo/Postai cím: Baštová 38, 945 01 Komárno
  IČO/ID: 36523488
  Kontakt:  itaksro@gmail.com
  Tel.: 0905/223 001, 0905/607 628
  Vyššie

  Zápisnice

  Zápisnica zo 4. mimoriadneho zasadnutia
  Zápisnica z 3. mimoriadneho zasaduntia
  Zápisnica z 1. pracovného stretnutia
  Zápisnica z 5. zasadnutia
  Zápisnica z 6. zasadnutia
  Zápisnica z 7. zasadnutia
  Zápisnica z 8. zasadnutia
  Zápisnica z 9. zasadnutia
  Zápisnica z 10. zasadnutia
  Zápisnica z 11. zasadnutia
  Zápisnica z 12. zasadnutia
  Zápisnica z 13. zasadnutia
  Zápisnica z 14. zasadnutia
  Zápisnica z 15. zasadnutia
  Z á p i s n i c a napísaná dňa 21. septembra 2016 na 19. mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva v Ňárade
   
   
  Powered by Phoca Download

  Adresa úradu: Obecný úrad
   Ňárad 78
   930 06 Sap
  Telefón: 031/5549202
  E- mail: obec.narad@gmail.com
  IČO: 00305758
  DIČ: 2021002192
  Bankové spojenie: VÚB: SK36 0200 0000 0009 2192 2122

  Úradné hodiny:

  Pondelok 8:00 - 12:00 13:00 – 16:00
  Utorok nestránkový deň
  Streda 8:00 - 12:00 13:00 – 17:00
  Štvrtok nestránkový deň
  Piatok 8:00 - 13:00