• 031/5549202
 • obec.narad@gmail.com
  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  Jazyky/Nyelvek

  Obecné noviny - Csiliznyáradi Szemle

  Csiliznyáradi Szemle

  Végh Ferenc - Párbaj a csatatéren

  Csiliznyárad

  Partner

  Párty stany - Expodom.sk

  Družobná obec

  Aplikácia ZSD

  Zodpovedná osoba na ochranu osobných údajov

  Názov/Megnevezés: ITAK s. r. o.
  Sídlo/Postai cím: Baštová 38, 945 01 Komárno
  IČO/ID: 36523488
  Kontakt:  itaksro@gmail.com
  Tel.: 0905/223 001, 0905/607 628
  Vyššie

  Zápisnice

  Zápisnica z hlasovania „ per rollam“ zo 38. zasadnutia schválená poslancom Obecného zastupiteľstva, v Ňárade, dňa 27. 08. 2018
  ZÁPISNICA z 39. (riadneho) zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 09.10.2018 o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Ňárade
  40. Zápisnica z hlasovania „ per rollam“ schválená poslancom Obecného zastupiteľstva v Ňárade, dňa 24.10.2018
  41. Zápisnica z hlasovania „ per rollam“ schválená poslancom Obecného zastupiteľstva v Ňárade, dňa 31. 10. 2018
  Z Á P I S N I C A z 1. ustanovujúceho verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 4. decembra 2018 o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Ňárade
  Z Á P I S N I C A z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 11. decembra 2018 o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Ňárade
  Zápisnica z hlasovania „ per rollam“ z 3. zasadnutia schválená poslancom Obecného zastupiteľstva, v Ňárade, dňa 21. 01. 2019
  ZÁPISNICA zo 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 19.02.2019 o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Ňárade
  Zápisnica z hlasovania „ per rollam“ z 5. zasadnutia schválená poslancom Obecného zastupiteľstva, v Ňárade, dňa 28. 03. 2019
  ZÁPISNICA z 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 28. mája 2019 v zasadačke Obecného úradu v Ňárade
  Zápisnica z hlasovania „ per rollam“ zo 7. zasadnutia schválená poslancom Obecného zastupiteľstva, v Ňárade, dňa 21. 06. 2019
  Zápisnica z hlasovania „ per rollam“ zo 8. zasadnutia schválená poslancom Obecného zastupiteľstva, v Ňárade, dňa 24. 06. 2019
  Zápisnica z hlasovania „ per rollam“ z 9. zasadnutia schválená poslancom Obecného zastupiteľstva, v Ňárade, dňa 12. 08. 2019
  ZÁPISNICA z 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 28. augusta 2019 v zasadačke Obecného úradu v Ňárade
   
   
  Powered by Phoca Download

  Adresa úradu: Obecný úrad
   Ňárad 78
   930 06 Sap
  Telefón: 031/5549202
  E- mail: obec.narad@gmail.com
  IČO: 00305758
  DIČ: 2021002192
  Bankové spojenie: VÚB: SK36 0200 0000 0009 2192 2122

  Úradné hodiny:

  Pondelok 8:00 - 12:00 13:00 – 16:00
  Utorok nestránkový deň
  Streda 8:00 - 12:00 13:00 – 17:00
  Štvrtok nestránkový deň
  Piatok 8:00 - 13:00