• 031/5549202
 • obec.narad@gmail.com
  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  Jazyky/Nyelvek

  Obecné noviny - Csiliznyáradi Szemle

  Csiliznyáradi Szemle

  Végh Ferenc - Párbaj a csatatéren

  Csiliznyárad

  Partner

  Párty stany - Expodom.sk

  Družobná obec

  Aplikácia ZSD

  Zodpovedná osoba na ochranu osobných údajov

  Názov/Megnevezés: ITAK s. r. o.
  Sídlo/Postai cím: Baštová 38, 945 01 Komárno
  IČO/ID: 36523488
  Kontakt:  itaksro@gmail.com
  Tel.: 0905/223 001, 0905/607 628
  Vyššie

  Zmluvy

  Zmluva o dielo Kalnedárium 2017 - 2016
  Zmluva o dielo EF 09/2016 - Mária Gulázsiová - Združenie podikateľov Gulázsi- Sanácia skládky s nezákonne uloženým odpadom , obce Ňárad - 2016
  Zmluva o združenej dodávke elektriny - ZSE - Nájomný byt - 2016
  Nájomná zmluva - Tonex s.r.o. - Obec Ňárad - 2016
  Zmluva úvere - ŠFRB - Obec Ňárad - 2016
  Kúpna zmluva - nájomný byt 8 B.J. - Tonex s.r.o. - Obec Ňárad - 2016
  Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov - MINDOP - Obec Ňárad - 2016
  Z M L U V A č. 119751 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie - 2016
  Zmluva o zabezpečení vyplatenia odmeny súťaže "Pre rozkvitnutý Žitný Ostrov" - 2016
  Kúpna zmluva - Tibor Vydra, Kamila Davidová - 2016
  Kúpna zmluva o knihách - Lelkes Vicent - 2016
  Sprostredkovateľská zmluva - Direct Real - 2016
  Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi - Úrad práce, socálnych vecí a rodiny DS - 2016
  Zmluva o bežnom účte - VÚB - Sociálny fond - 2016
  Nájomná zmluva - byt 1.1. - Szakál - 2016
  Nájomná zmluva - byt 1.2. - Peredi - 2016
  Nájomná zmluva - byt 2.1. - Tárkányiová - 2016
  Nájomná zmluva - byt 2.2. - Derzsiová - 2016
  Nájomná zmluva - byt 2.3. - Kocsis - 2016
  Nájomná zmluva - byt 3.1. - Bohumel - 2016
   
   
  Powered by Phoca Download

  Adresa úradu: Obecný úrad
   Ňárad 78
   930 06 Sap
  Telefón: 031/5549202
  E- mail: obec.narad@gmail.com
  IČO: 00305758
  DIČ: 2021002192
  Bankové spojenie: VÚB: SK36 0200 0000 0009 2192 2122

  Úradné hodiny:

  Pondelok 8:00 - 12:00 13:00 – 16:00
  Utorok nestránkový deň
  Streda 8:00 - 12:00 13:00 – 17:00
  Štvrtok nestránkový deň
  Piatok 8:00 - 13:00