• 031/5549202
 • obec.narad@gmail.com
  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  Jazyky/Nyelvek

  Obecné noviny - Csiliznyáradi Szemle

  Csiliznyáradi Szemle

  Végh Ferenc - Párbaj a csatatéren

  Csiliznyárad

  Partner

  Párty stany - Expodom.sk

  Družobná obec

  Aplikácia ZSD

  Zodpovedná osoba na ochranu osobných údajov

  Názov/Megnevezés: ITAK s. r. o.
  Sídlo/Postai cím: Baštová 38, 945 01 Komárno
  IČO/ID: 36523488
  Kontakt:  itaksro@gmail.com
  Tel.: 0905/223 001, 0905/607 628
  Vyššie

  Zmluvy

  Nájomná zmluva - byt 3.2. - Szabó - 2016
  Nájomná zmluva - byt 3.3. - Nagy - 2016
  Záložna zmluva - Nájomný bytový dom 8 b. j. - 2016
  Darovacia zmluva - Medzičilizie a.s. - Obec Ňárad - 2016
  Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb - Telekom - 2017
  Kúpna zmluva - požiarny rebrik, snehová radlica - 2017
  Kúpna zmluva - uzatvorená podľa § 588 a nasl. ust. zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v platnom znení - 2017
  Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní právnej služby - 2017
  Nájomná Zmluva - Bence Zsolt - 2017
  Zmluva o vzájomnej spolupráci Obec Sap - obec Ňárad - Ekodvor - 2017
  Kúpna zmluva - Ing. Fekete Vojtech a Alžbeta - 2017
  Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - 2017
  Nájomná zmluva Slovak Telekom a. s. - pozemok - Ekodvor - veža - 2017
  Zmluva o bežnom účte - VÚB - Sociálny fond - 2017
  Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu - jedlé oleje a tuky - 2017
   
   
  Powered by Phoca Download

  Adresa úradu: Obecný úrad
   Ňárad 78
   930 06 Sap
  Telefón: 031/5549202
  E- mail: obec.narad@gmail.com
  IČO: 00305758
  DIČ: 2021002192
  Bankové spojenie: VÚB: SK36 0200 0000 0009 2192 2122

  Úradné hodiny:

  Pondelok 8:00 - 12:00 13:00 – 16:00
  Utorok nestránkový deň
  Streda 8:00 - 12:00 13:00 – 17:00
  Štvrtok nestránkový deň
  Piatok 8:00 - 13:00