• 031/5549202
 • obec.narad@gmail.com
  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  Vyššie

  Zmluvy

  Záložna zmluva - Nájomný bytový dom 8 b. j. - 2017 - dotácia
  Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a nasl. ust. zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v platnom znení medzi nasledovnými zmluvnými stranami - Busánszká Edita - 2017
  Zmluva o spolupráci - Deň obce 2017 - FCC - 2017
  Zmluva o dielo - EKOM PLUS s.r.o. - 2017
  Zmluva o poskytovani služieb - MNA Slovaki s.r.o. - 2017
  Dohod ao vrátení zábezpeky - 2017
  Zmluva o spolupráci-Obecné slávnosti-Komunálna poisťovňa-2017
  Zmluva c. 5 - ST DS - 10_2017 o poskytnuti ucelovej dotacie-SPORT
  Z á m e n n á z m l u v a ktorú medzi sebou uzatvárajú podľa § 611 Občianskeho zákonníka - Miklos Matyas - 2017
  Z á m e n n á z m l u v a ktorú medzi sebou uzatvárajú podľa § 611 Občianskeho zákonníka - Végh Peter a spol_ 25_07_2017
  Zmluvy o učinkovani - Folklórny festival 2017
  Dodatok č. 1. k Zámennej zmluve ktorú medzi sebou uzatvárajú podľa § 611 Občianskeho zákonníka nasledovné zmluvné strany - Miklós Mátyás
  Tetsvér-települési szerződés HU - Tápióbicske - 2017
  Zmluva od dielo DRYADA GARDEN - Revitalzácia verejného priestranstva - 2017
  Zmluva o poskytovaní auditorských služieb 2017
  Zmluva o dielo "Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Ňárad" - 2017 - MMVH s.r.o.
  Vzájomná dohoda medzi účastníkmi Obec Ňárad a Obec Sap - stan - 2017
   
   
  Powered by Phoca Download

  Adresa úradu: Obecný úrad
   Ňárad 78
   930 06 Sap
  Telefón: 031/5549202
  E- mail: obec.narad@gmail.com
  IČO: 00305758
  DIČ: 2021002192
  Bankové spojenie: VÚB: SK36 0200 0000 0009 2192 2122

  Úradné hodiny:

  Pondelok 8:00 - 12:00 13:00 – 16:00
  Utorok nestránkový deň
  Streda 8:00 - 12:00 13:00 – 17:00
  Štvrtok nestránkový deň
  Piatok 8:00 - 13:00