• 031/5549202
 • obec.narad@gmail.com
  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  Jazyky/Nyelvek

  Obecné noviny - Csiliznyáradi Szemle

  Csiliznyáradi Szemle

  Végh Ferenc - Párbaj a csatatéren

  Csiliznyárad

  Partner

  Párty stany - Expodom.sk

  Družobná obec

  Aplikácia ZSD

  Zodpovedná osoba na ochranu osobných údajov

  Názov/Megnevezés: ITAK s. r. o.
  Sídlo/Postai cím: Baštová 38, 945 01 Komárno
  IČO/ID: 36523488
  Kontakt:  itaksro@gmail.com
  Tel.: 0905/223 001, 0905/607 628
  Vyššie

  Zmluvy

  Zmluva na poskytnutie služby uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov - Dog Azyl - 2017
  Zmluva o bežnom účte - VÚB - 2017
  Mandátna zmluva č. 04/2017 - Tokaj Wine s. r. o. - Obstaranie komunálnej techniky cez programu PPA PRV SR 2014-2020 Podopatrenie 7.4
  Zmluva č. 123086 08U03 - Environmentálny fond - 2017 - Sanácia čiernych skládok
  Kúpna zmluva - UNIMOBUNKA - 2017
  Zmluva o dielo č. 140/2017 - Projekt Town Twinning - 2017
  Zmluva o manažmente verejného obstarávania - Obstaranie komunálnej techniky - Obec Ňárad - Epic Partner - 2017
  Mandátna zmluva č. 08/2017 - poradenstvo k projektu MS - TOKAJWINE - 2017
  Támogatási szerződés - Dotačná zmluva Materská škola - rekonštrukcia objektu - 2017 - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
  Zmluva o poskytovani dotácie na popdporu nárdnostných menšín č. 630_2017 - Úrad vlády SR
  Nájomná zmluva č. 3669/1 - Medzičilizie s.r.o. - 2017
  Kúpna zmluva - Agroservis spol. s r. o. - 2017 - komunalne stroje
  Zmluva o dielo č. 012/2018_TONEX_2018 - Zvýšenie nenrgetickej efektívnosti budovy MŚ
  Zmluac č. 148 151 - DPOSR - dotácia DHZ
  Zmluva o nenávratný finančný prípevok - asfaltovanie - 2018 - PPA
  Zmluva o nenávratný finančný prípevok - verejné priestranstvo - 2018 - PPA
  Zmluva o poverení k plennie úloh v zmylse zákona č. 18/2018 Z. z. - ITAK s.r.o. - 2018
  Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve zo dňa 01. 06. 2016 - Ing. Imre Herdics - 2018
  Kúpna zmluva - Obec Ňárad - Nagy Csaba a manž.
   
   
  Powered by Phoca Download

  Adresa úradu: Obecný úrad
   Ňárad 78
   930 06 Sap
  Telefón: 031/5549202
  E- mail: obec.narad@gmail.com
  IČO: 00305758
  DIČ: 2021002192
  Bankové spojenie: VÚB: SK36 0200 0000 0009 2192 2122

  Úradné hodiny:

  Pondelok 8:00 - 12:00 13:00 – 16:00
  Utorok nestránkový deň
  Streda 8:00 - 12:00 13:00 – 17:00
  Štvrtok nestránkový deň
  Piatok 8:00 - 13:00