• 031/5549202
 • obec.narad@gmail.com
  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  Jazyky/Nyelvek

  Obecné noviny - Csiliznyáradi Szemle

  Csiliznyáradi Szemle

  Végh Ferenc - Párbaj a csatatéren

  Csiliznyárad

  Partner

  Párty stany - Expodom.sk

  Družobná obec

  Aplikácia ZSD

  Zodpovedná osoba na ochranu osobných údajov

  Názov/Megnevezés: ITAK s. r. o.
  Sídlo/Postai cím: Baštová 38, 945 01 Komárno
  IČO/ID: 36523488
  Kontakt:  itaksro@gmail.com
  Tel.: 0905/223 001, 0905/607 628
  Vyššie

  Zmluvy

  Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní marketingových aktivit - 2018 - 2018
  Zmluva o dielo - 2018 - Bala a.s. - Požiarna zbrojnica
  Megállapodás támogatási szerzodés módosításáról - 2018 - BGA - óvoda felújítás - Dodatok k zmluve číslo: MHP-SK-1-2017/1-000008
  Támogatási szerzodés - sportépulet - BGA - 2018 - MKO-KP-1-2018/3-000101
  Dodatok č. 1 k zmluve o prenájme pozemku uzatvorenej medzi účastníkmi v zmysle ust. § 663 až 670 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník Bence Zsolt, Bence Katalin - 2018 - Baloňská cesta
  Zmluva o dielo číslo: POD20180106 - Attila Kosár - 2018 Revitalizácia zelene v centre obce Ňárad
  Zmluva o bežnom účte na dotácie - envirofond - 2018
  Zmluva o spoluprácia - FCC Slovansko - 2018 - Deň obce v roku 2018
  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb - vývoz odpadovej vody - 2018
  Támogatási szerzodés - Kihangosítás vásárlása - BGA - 2018 - MKO-KP-1-2018/3-000017
  Támogatási szerzodés - Csiliznyáradi Szemle - BGA - 2018 - MKO-KP-1-2018/3-000013
  Zmluva o spolupráci - Deň obce - Komunálna poisťovňa a. s. - 2018
  Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 25.05.2018 - Dryada garden s.r.o. - 2018
  Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 25.05.2018 (datum realizacie) - Dryada garden s.r.o. - 2018
  Kúpna zmluva - Bence Zsolt a manželka - Baloňská cesta - 2018
  Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostriedkovateľom - GDPR - ASSECO - 2018
  Zmluva č. 055-1-K/2018 o poskytnutí účelovej dotácie - Oslavy na 550. výročie prvého spomenutia názvu obce - TTSK - 2018
  Úverová zmluva č. 295689-2018 - Modernizácia miestnej infraštruktúry v obci Ňárad - SZRB - 2018
  Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu č. 295689-2018 - Modernizácia miestnej infraštruktúry v obci Ňárad - 2018
  Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 295689-2018 - Modernizácia miestnej infraštruktúry v obci Ňárad - 2018
   
   
  Powered by Phoca Download

  Adresa úradu: Obecný úrad
   Ňárad 78
   930 06 Sap
  Telefón: 031/5549202
  E- mail: obec.narad@gmail.com
  IČO: 00305758
  DIČ: 2021002192
  Bankové spojenie: VÚB: SK36 0200 0000 0009 2192 2122

  Úradné hodiny:

  Pondelok 8:00 - 12:00 13:00 – 16:00
  Utorok nestránkový deň
  Streda 8:00 - 12:00 13:00 – 17:00
  Štvrtok nestránkový deň
  Piatok 8:00 - 13:00