• 031/5549202
 • obec.narad@gmail.com
  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  Vyššie

  Zmluvy

  Opakovaná nájomná zmluva č. 2.1/2018 uzatvorená v zmysle § 685 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. – Občiansky zákonník v platnom znení - Katarína Tárkányiová
  Opakovaná nájomná zmluva č. 2.2/2018 uzatvorená v zmysle § 685 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. – Občiansky zákonník v platnom znení - Peter Derzsi, Anna Derzsiová
  Opakovaná nájomná zmluva č. 2.3/2018 uzatvorená v zmysle § 685 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. – Občiansky zákonník v platnom znení - Peter Kocsis, Beáta Kocsisová
  Opakovaná nájomná zmluva č. 3.1/2018 uzatvorená v zmysle § 685 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. – Občiansky zákonník v platnom znení - Norbert Bohumel
  Opakovaná nájomná zmluva č. 3.2/2018 uzatvorená v zmysle § 685 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. – Občiansky zákonník v platnom znení - Júlia Bartalosová
  Opakovaná nájomná zmluva č. 3.3/2018 uzatvorená v zmysle § 685 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. – Občiansky zákonník v platnom znení - Gábor Nagy, Zuzana Nagy
  ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU - Opatrovateľská zmluva 2019
  Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o verejnom vystúpení KOR-ZÁR - KULMINOR - 20. aug 2019
  Zmluva o spolupráci - Západosloveská distribučná a.s. - 2019
  ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU - WIFI PRE TEBA - 2019
  Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a nasl. ust. zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v platnom znení medzi nasledovnými zmluvnými stranami - Móroczova Alžbeta a Mórocz Štefan - pôda - 2019
  Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a nasl. ust. zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v platnom znení medzi nasledovnými zmluvnými stranami - Dionýz Nagy rod. Nagy, Eva Nagyová rod. Horváthová - záhrada - 2019
  Dodatok Ponuka E.Benefit - ZSE - 2019
  Zmluva o dielo č. 8/2019 - MBM Project s.r.o. - kamery - 2019
  Zmluva o poskytovaní služieb č. 110310/2019 - Centrum voľného času - Regio Solution s.r.o. - 2019
  Zmluva o prechode práv a povinnosti stavebníka, o prevode projektovej dokumentácie a o potvrdení právneho nástupníctva účastníka stavebného konania - IBV ETAPA II. - ZSVS - 2019
  Zmluva o poskytovani služieb v oblasti verejného obstarávania - Vabudovanie systémov odvodňovacích zariadení a zníženie následkov intenzívnych zrážok v obci Ňárad - B V Pro s.r.o. - 2019
  TextilEco a. s. - zmluva o zbere a zhodnotení odpadu - 2019
  Zmluva č. 39 593 - DHZ na zabezpečenie materiálovo-technické vybavenie - na rok 2019
  Zmluva o dielo - Vybudovanie systémov odvodňovacích zariadení a zníženie následkov intenzívnych zrážok v obci Ňárad - 2019
   
   
  Powered by Phoca Download

  Adresa úradu: Obecný úrad
   Ňárad 78
   930 06 Sap
  Telefón: 031/5549202
  E- mail: obec.narad@gmail.com
  IČO: 00305758
  DIČ: 2021002192
  Bankové spojenie: VÚB: SK36 0200 0000 0009 2192 2122

  Úradné hodiny:

  Pondelok 8:00 - 12:00 13:00 – 16:00
  Utorok nestránkový deň
  Streda 8:00 - 12:00 13:00 – 17:00
  Štvrtok nestránkový deň
  Piatok 8:00 - 13:00