• 031/5549202
 • obec.narad@gmail.com
  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  Jazyky/Nyelvek

  Obecné noviny - Csiliznyáradi Szemle

  Csiliznyáradi Szemle

  Végh Ferenc - Párbaj a csatatéren

  Csiliznyárad

  Partner

  Párty stany - Expodom.sk

  Družobná obec

  Aplikácia ZSD

  Zodpovedná osoba na ochranu osobných údajov

  Názov/Megnevezés: ITAK s. r. o.
  Sídlo/Postai cím: Baštová 38, 945 01 Komárno
  IČO/ID: 36523488
  Kontakt:  itaksro@gmail.com
  Tel.: 0905/223 001, 0905/607 628
  Vyššie

  Zmluvy

  Zmluva č. 021-DS-K/RO/2019 - TTSK - 2019 - Spomineková slávnosť na ovete I. a II. svetovej vojny
  Zmluva o spolupráci - FCC Slovensko - Deň obce - 2019
  ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÝCH BREMIEN ev. č. oprávneného: 191072-1818500056-ZoS-VB - - ZSE Distribučná - IBV Baloňnská cesta Etapa II. - 2019
  KÚPNA ZMLUVA uzatvorená v súlade s § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov ev. č. kupujúceho: 191073-1818500056-ZoS-KZ_P_TS - -ZSE Distribučná - IBV Baloňská cesta ETAPA II. -2019
  Zmluva č. 82/POD-201/19 - Slovenská agentúra životného prostredia - Program obnova dediny 2019
  Kúpna zmluva č. 17072019 - Autoservis Béhr & Béhr s.r.o. - CITROEN JUMPY CONFORT M BLUEHDI 150 S&S BVM6 - 2019
  K Ú P N A Z M L U V A uzatvorená podľa § 588 a nasl. ust. zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v platnom znení medzi nasledovnými zmluvnými stranami - Ing.Juraj Nagy, Mgr.Judit Nagy, Antónia Nagyová,- Baloňská cesta - 2019
  Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a nasl. ust. zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v platnom znení medzi nasledovnými zmluvnými stranami - Gábor Bábics - 2019
  Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a nasl. ust. zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v platnom znení medzi nasledovnými zmluvnými stranami - Pavel Bábics - 2019
  Z M L U V A č. 134950 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie - Envirofond - Vybudovanie systémov odvodňovacích zariadení a zníženie následkov intenzívnych zrážok v obci Ňárad - 2019
  Zmluva č. 014-3/O-ŠP/2019 o poskytnutí účelovej dotácie - VI. ročník obecnej športovej olympiády a Medzičilizská cyklistická súťaž - TTSK -2019
   
   
  Powered by Phoca Download

  Adresa úradu: Obecný úrad
   Ňárad 78
   930 06 Sap
  Telefón: 031/5549202
  E- mail: obec.narad@gmail.com
  IČO: 00305758
  DIČ: 2021002192
  Bankové spojenie: VÚB: SK36 0200 0000 0009 2192 2122

  Úradné hodiny:

  Pondelok 8:00 - 12:00 13:00 – 16:00
  Utorok nestránkový deň
  Streda 8:00 - 12:00 13:00 – 17:00
  Štvrtok nestránkový deň
  Piatok 8:00 - 13:00