• 031/5549202
 • obec.narad@gmail.com
  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  Vyššie

  Zmluvy

  Zmluva č. 11-2-S/2019 o poskytnutí účelovej dotácie - Spestríme život seniorov - 2019
  Zmluva o spolupráci - Town Twinning - JKL production s.r.o. - 2019 - II. podanie
  Zmluva č. 021-DS-K/RO/2019 - TTSK - 2019 - Spomineková slávnosť na ovete I. a II. svetovej vojny
  Zmluva o spolupráci - FCC Slovensko - Deň obce - 2019
  ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÝCH BREMIEN ev. č. oprávneného: 191072-1818500056-ZoS-VB - - ZSE Distribučná - IBV Baloňnská cesta Etapa II. - 2019
  KÚPNA ZMLUVA uzatvorená v súlade s § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov ev. č. kupujúceho: 191073-1818500056-ZoS-KZ_P_TS - -ZSE Distribučná - IBV Baloňská cesta ETAPA II. -2019
  Zmluva č. 82/POD-201/19 - Slovenská agentúra životného prostredia - Program obnova dediny 2019
  Kúpna zmluva č. 17072019 - Autoservis Béhr & Béhr s.r.o. - CITROEN JUMPY CONFORT M BLUEHDI 150 S&S BVM6 - 2019
  K Ú P N A Z M L U V A uzatvorená podľa § 588 a nasl. ust. zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v platnom znení medzi nasledovnými zmluvnými stranami - Ing.Juraj Nagy, Mgr.Judit Nagy, Antónia Nagyová,- Baloňská cesta - 2019
  Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a nasl. ust. zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v platnom znení medzi nasledovnými zmluvnými stranami - Gábor Bábics - 2019
  Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a nasl. ust. zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v platnom znení medzi nasledovnými zmluvnými stranami - Pavel Bábics - 2019
  Z M L U V A č. 134950 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie - Envirofond - Vybudovanie systémov odvodňovacích zariadení a zníženie následkov intenzívnych zrážok v obci Ňárad - 2019
  Zmluva č. 014-3/O-ŠP/2019 o poskytnutí účelovej dotácie - VI. ročník obecnej športovej olympiády a Medzičilizská cyklistická súťaž - TTSK -2019
  Kúpna zmluva č. 17072019 - Autoservis Béhr Béhr - 9 miestne auto - 2019
  Autorská zmluva - Csicsay Alajos - Dunán innen, Csilizkozben
  Dodatok č. 1 - Autorská zmluva - Csicsay Alajos - Dunán innen, Csilizkozben - 2019
  Zmluva o spolupráci uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník - Komunálna poisťovňa a. s. - Deňn obce - 2019
  Zmluva o dielo č. 2019002 - Gergely Kovács - GK-studio - Zníženie energetickej náročnosti v cenre voľného času v obci Ňárad - 2019
  Zmluva o dielo - Rekonštrukcia chodníka v obci Ňárad - TSM Veľký Meder - 2019
  K Ú P N A Z M L U V A uzatvorená podľa § 588 a nasl. ust. zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v platnom znení medzi nasledovnými zmluvnými stranami - Derakat s.r.o. - 2019
   
   
  Powered by Phoca Download

  Adresa úradu: Obecný úrad
   Ňárad 78
   930 06 Sap
  Telefón: 031/5549202
  E- mail: obec.narad@gmail.com
  IČO: 00305758
  DIČ: 2021002192
  Bankové spojenie: VÚB: SK36 0200 0000 0009 2192 2122

  Úradné hodiny:

  Pondelok 8:00 - 12:00 13:00 – 16:00
  Utorok nestránkový deň
  Streda 8:00 - 12:00 13:00 – 17:00
  Štvrtok nestránkový deň
  Piatok 8:00 - 13:00