• 031/5549202
 • obec.narad@gmail.com
  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  Jazyky/Nyelvek

  Obecné noviny - Csiliznyáradi Szemle

  Csiliznyáradi Szemle

  Végh Ferenc - Párbaj a csatatéren

  Csiliznyárad

  Partner

  Párty stany - Expodom.sk

  Družobná obec

  Aplikácia ZSD

  Zodpovedná osoba na ochranu osobných údajov

  Názov/Megnevezés: ITAK s. r. o.
  Sídlo/Postai cím: Baštová 38, 945 01 Komárno
  IČO/ID: 36523488
  Kontakt:  itaksro@gmail.com
  Tel.: 0905/223 001, 0905/607 628
  Vyššie

  Zmluvy

  Príloha k zmluve o poskytovaní verejných služieb - súhlasy - 2016
  Dodatok k Zmluve o psokytovani verejných služieb - 2016
  Príloha k zmluve o poskytovaní verejných služieb - súhlasy2 - 2016
  Mandátna zmluva Ing. Imre Herdics - 2016
  Zmluva o zriadení Združenia obcí Stredného Žitného ostrova pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi - 2016
  Zmluva o spolupráci podla § 59 ods. 3 Zákona o odpadoch 2016
  Zmluva o prevádzke triedeného zberu - plast, viacvrstvove kombinovane materialy, ľahké kovové obaly ADAX-2016
  Zmluva o prevádzke triedeného zberu - papier, sklo, opotrebovaná pneumatika, elektroodpad Gulázsi-2016
  Zmluva o spolupráci - Komunálna poisťovňa - 2016
  Zmluva o prenájme pozemku - Husvéth Erik, Poláková Alexandra
  Z M L U V A o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín číslo: 435/2016 - Úrad vlády SR - 2016
  Z M L U V A o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín číslo: 435/2016 - Úrad vlády SR - príloha č. 1 - 20162016
  Z M L U V A o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín číslo: 435/2016 - Úrad vlády SR - príloha č. 2 - 20162016
  Z M L U V A o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín číslo: 435/2016 - Úrad vlády SR - príloha č. 3 - 2016
  Zmluva o dielo č. 166/2016 Projekt Town Twinning - 2016
  Nájomná zmluva - Csiliz Gyerekklub - 2016
  Nájomná zmluva na pozemok - Združenie obcí Stredného Žitného ostrova pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi - 2016
   
   
  Powered by Phoca Download

  Adresa úradu: Obecný úrad
   Ňárad 78
   930 06 Sap
  Telefón: 031/5549202
  E- mail: obec.narad@gmail.com
  IČO: 00305758
  DIČ: 2021002192
  Bankové spojenie: VÚB: SK36 0200 0000 0009 2192 2122

  Úradné hodiny:

  Pondelok 8:00 - 12:00 13:00 – 16:00
  Utorok nestránkový deň
  Streda 8:00 - 12:00 13:00 – 17:00
  Štvrtok nestránkový deň
  Piatok 8:00 - 13:00