• 031/5549202
 • obec.narad@gmail.com
  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  Jazyky/Nyelvek

  Obecné noviny - Csiliznyáradi Szemle

  Csiliznyáradi Szemle

  Végh Ferenc - Párbaj a csatatéren

  Csiliznyárad

  Partner

  Párty stany - Expodom.sk

  Družobná obec

  Aplikácia ZSD

  Zodpovedná osoba na ochranu osobných údajov

  Názov/Megnevezés: ITAK s. r. o.
  Sídlo/Postai cím: Baštová 38, 945 01 Komárno
  IČO/ID: 36523488
  Kontakt:  itaksro@gmail.com
  Tel.: 0905/223 001, 0905/607 628

  Dejiny

   

  Prvú zmienku o Ňárade nájdeme z roku 1468 (Nyárad), neskôr odvolávku z rokov 1473 a 1474, roku 1481 sa spomína v tvare Nyarag, roku 1485 Nyarasd (tu zrejme ide o chybu, pretože Nyárasd – Topoľníky je názov inej obce).

   

   

  Podľa súpisu z roku 1544 boli zemepánmi Tomáš Kamarjay a Gašpar Lipchey. Z roku 1646 pochádza zaujímavý záznam v zápisnici Rábskej župy, ktorým župan napomína obyvateľov Ňáradu, aby si konečne zvolili richtára, lebo ako vysvitlo, Ňárad v tom čase už 50 rokov richtára nemal.

   

  Potom sa stali zemepánmi Illésházyovci a neskôr ženská vetva rodu Batthyányiovcov. V roku 1898 ju totiž zdedila Vilma Batthyányiová vydatá za Aladára Bethlena. V roku 1850 veľká povodeň spuštošila polovicu obce.

   

  V Ňárade sa narodil a je pochovaný hrdina bojov z revolučných rokov 1848-49 podplukovník Alojz Sebő Szini, ktorý v osobnom súboji zabil rakúskeho plukovníka Riedesela v bitke pri Tápióbicske.

   

  Prvý zväzok Etymologického slovníka zemepisných názvov (Budapešť, 1988) vysvetľuje názov takto: Csiliznyárad, obec na Slovensku na Žitnom Ostrove južne od Dunajskej Stredy; Topoľovec. Miestny názov Nyárad pochádza od maďarského pomenovania topoľa (nyár, nyárfa). Názov Čiliz poukazuje na polohu obce v Medzičilizi.

   

  Z lexikónu dejín územnej správy, ktorý vyšiel v redakcii Mihálya Gyalayho v Budapešti roku 1989 vyplýva, že od roku 1468 bola obec nazývaná Nyárad alebo Nyarald, od roku 1723 Nyárad a od 3. októbra 1908 dostala názov Csiliznyárad, aby bola odlíšená od ostatných obcí s názvom Nyárad, ktorých bolo v Uhorsku osem. Po vzniku Československej republiky bol používaný paralelný názov Čilizský Ňárad (1927), po roku 1938, keď oblasť znova pripadla Maďarsku, až po koniec vojny niesla obec meno Csiliz-Nyárad a roku 1948 bola z úradnej moci „prekrstená” na Topoľovec. Od roku 1990 sa používajú paralelné názvy Ňárad / Nyárad.

   

  Územne a správne patrila obec do Rábskej stolice, od roku 1939 do roku 1945 do Komárňanskej župy, neskôr krátky čas k Čalovskému (Veľkomederskému) okresu.

   

  Podľa posledných údajov z roku 1991 mala obec rozlohu 1045 hektárov a v 191 domoch žilo 590 obyvateľov (575 Maďarov, 14 Slovákov a 1 Čech).

   

  Adresa úradu: Obecný úrad
   Ňárad 78
   930 06 Sap
  Telefón: 031/5549202
  E- mail: obec.narad@gmail.com
  IČO: 00305758
  DIČ: 2021002192
  Bankové spojenie: VÚB: SK36 0200 0000 0009 2192 2122

  Úradné hodiny:

  Pondelok 8:00 - 12:00 13:00 – 16:00
  Utorok nestránkový deň
  Streda 8:00 - 12:00 13:00 – 17:00
  Štvrtok nestránkový deň
  Piatok 8:00 - 13:00