• 031/5549202
 • obec.narad@gmail.com
  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  Jazyky/Nyelvek

  Obecné noviny - Csiliznyáradi Szemle

  Csiliznyáradi Szemle

  Végh Ferenc - Párbaj a csatatéren

  Csiliznyárad

  Partner

  Párty stany - Expodom.sk

  Družobná obec

  Aplikácia ZSD

  Zodpovedná osoba na ochranu osobných údajov

  Názov/Megnevezés: ITAK s. r. o.
  Sídlo/Postai cím: Baštová 38, 945 01 Komárno
  IČO/ID: 36523488
  Kontakt:  itaksro@gmail.com
  Tel.: 0905/223 001, 0905/607 628

  Symboly obce

  Obecnými symbolmi sú:

  Erb obce Ňárad: V červenom erbovom štíte, na zelenom trávniku tri zlaté klasy medzi dvomi časťami pluhu: z ľavej strany je čerieslo a  z pravej lemeš, obidve bielej farby, kolmo postavené, hrotom smerujúcim nahor.
  Lemeš a čerieslo symbolizujú prevažne poľnohospodárske zameranie obyvateľov obce v minulosti.  Vlajka obce Ňárad: vlajku obce tvoria päť pozdľžne pruhy: červený, biely, žltý, biely, zelený. Vlajka je zakončená tromi cípmi. Je zosúladená s erbom obce.  Štandarda starostu: V strede zástavy v štvorcovom poli je erb obce. Okolo tohto pola je lem vo farbách obecnej vlajky.  Pečať obce Ňárad: Súčasná okrúhla pečať má priemer 35 mm. V strede pečate sa nachádza motív erbu s orámovaným vonkajším kruhopisom v dolnej časti: „OBEC ŇÁRAD“, v hornej časti s jednou bodkou. Používa sa v červenej atramentovej farbe.

  Logo obce

  Logo obce je totožné s erbom obce.

  Adresa úradu: Obecný úrad
   Ňárad 78
   930 06 Sap
  Telefón: 031/5549202
  E- mail: obec.narad@gmail.com
  IČO: 00305758
  DIČ: 2021002192
  Bankové spojenie: VÚB: SK36 0200 0000 0009 2192 2122

  Úradné hodiny:

  Pondelok 8:00 - 12:00 13:00 – 16:00
  Utorok nestránkový deň
  Streda 8:00 - 12:00 13:00 – 17:00
  Štvrtok nestránkový deň
  Piatok 8:00 - 13:00