Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky

VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY: INFORMÁCIA PRE VOLIĆA –

Európai parlamentiválasztásoka Szlovák Köztársaság területénTájékoztatás a választópolgárok részére