Sledujte nás na Facebooku

Úradné hodiny:

Pondelok 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Utorok zatvorené
Streda 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Štvrtok zatvorené
Piatok 8:00 – 13:00

 

 Adresa: Obecný úrad
Ňárad 78
930 06 Sap
  Telefon: 031/5549202
  E- mail: obec.narad@gmail.com
  Podnety: kontrolorka.nyarad@gmail.com
  IČO: 00305758
  Daňové číslo: 2021002192
 Číslo bankového účtu: SK66 5600 0000 0038 6186 3004

 

PARTNER

OSOBA ZODPOVEDNÁ ZA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Názov/Megnevezés: ITAK s. r. o.
Sídlo/Postai cím: Baštová 38, 945 01 Komárno
IČO/ID: 36523488
Kontakt:  itaksro@gmail.com
Tel.: 0905/223 001, 0905/607 628

Symboly obce

Obecnými symbolmi sú:

Erb obce Ňárad

V červenom erbovom štíte, na zelenom trávniku tri zlaté klasy medzi dvomi časťami pluhu: z ľavej strany je čerieslo a z pravej lemeš, obidve bielej farby, kolmo postavené, hrotom smerujúcim nahor. Lemeš a čerieslo symbolizujú prevažne poľnohospodárske zameranie obyvateľov obce v minulosti.

Vlajka obce Ňárad

Vlajku obce tvoria päť pozdľžne pruhy: červený, biely, žltý, biely, zelený. Vlajka je zakončená tromi cípmi. Je zosúladená s erbom obce.

Štandarda starostu

V strede zástavy v štvorcovom poli je erb obce. Okolo tohto pola je lem vo farbách obecnej vlajky.

Pečať obce Ňárad

Súčasná okrúhla pečať má priemer 35 mm. V strede pečate sa nachádza motív erbu s orámovaným vonkajším kruhopisom v dolnej časti: „OBEC ŇÁRAD“, v hornej časti s jednou bodkou. Používa sa v červenej atramentovej farbe.

Symboly obce

Obecnými symbolmi sú:

Erb obce Ňárad

V červenom erbovom štíte, na zelenom trávniku tri zlaté klasy medzi dvomi časťami pluhu: z ľavej strany je čerieslo a z pravej lemeš, obidve bielej farby, kolmo postavené, hrotom smerujúcim nahor. Lemeš a čerieslo symbolizujú prevažne poľnohospodárske zameranie obyvateľov obce v minulosti.

Vlajka obce Ňárad

Vlajku obce tvoria päť pozdľžne pruhy: červený, biely, žltý, biely, zelený. Vlajka je zakončená tromi cípmi. Je zosúladená s erbom obce.

Štandarda starostu

V strede zástavy v štvorcovom poli je erb obce. Okolo tohto pola je lem vo farbách obecnej vlajky.

Pečať obce Ňárad

Súčasná okrúhla pečať má priemer 35 mm. V strede pečate sa nachádza motív erbu s orámovaným vonkajším kruhopisom v dolnej časti: „OBEC ŇÁRAD“, v hornej časti s jednou bodkou. Používa sa v červenej atramentovej farbe.

Sledujte nás na Facebooku

Úradné hodiny:

Pondelok 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Utorok zatvorené
Streda 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Štvrtok zatvorené
Piatok 8:00 – 13:00

 

 Adresa: Obecný úrad
Ňárad 78
930 06 Sap
  Telefon: 031/5549202
  E- mail: obec.narad@gmail.com
  Podnety: kontrolorka.nyarad@gmail.com
  IČO: 00305758
  Daňové číslo: 2021002192
 Číslo bankového účtu: SK66 5600 0000 0038 6186 3004

 

PARTNER

OSOBA ZODPOVEDNÁ ZA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Názov/Megnevezés: ITAK s. r. o.
Sídlo/Postai cím: Baštová 38, 945 01 Komárno
IČO/ID: 36523488
Kontakt:  itaksro@gmail.com
Tel.: 0905/223 001, 0905/607 628