Súhrnná správa č. 3/2022 o zákazkách s nízkou hodnotou a cenami vyššíme ako 1 000 €, i vyššími ako 5 000 € za obdobie 01.07.2022 – 30.09.2022

Súhrnná správa č. 1/2022 – o zákazkách s nízkou hodnotou a cenami vyššíme ako 1 000 €, i vyššími ako 5 000 € za obdobie 01.01.2022 – 31.03.2022

Súhrnná správa č. 4 – o zákazkách s nízkou hodnotou a cenami vyššíme ako 1 000 €, i vyššími ako 5 000 € za obdobie 01.10.2021 – 31.12.2021

Súhrnná správa č. 3

Súhrnná správa č. 2

Súhrnná správa č. 1

VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVEJ PONUKY NA pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávania o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) – Obstaranie územného plánu obce Ňárad – 2021

VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVEJ PONUKY NA pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávania o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) – Spevnená plocha – Zámková dlažba 510 m2 – cintorín – Obec Ňárad