Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením – predĺženie termínu dokončenia stavby, zmena v osobe stavebníka, zmena v osobe stavebného dozoru

Ohlásenie drobnej stavby