Zmluva o poskytnutí finančne dotácie z orzpočtu obce Ňárad v roku 2020 č. 2 – TJ Ňárad – Csiliznyáradi SE – 2020