Zmluva o zrušení predkupného práva uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v platnom znení medzi nasledovnými zmluvnými stranami – Mgr. Tamara Hölgyeová, rod. Hölgyeová – 2021

Zmluva o zrušení predkupného práva uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v platnom znení medzi nasledovnými zmluvnými stranami – Szilárd Tóth, rod. Tóth – Monika Domonkosová, Ing., rod. Domonkosová – 2021

Zmluva o zrušení predkupného práva uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v platnom znení medzi nasledovnými zmluvnými stranami – Marianna Éger, rod. Kollárová – 2021

Zmluva o zrušení predkupného práva uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v platnom znení medzi nasledovnými zmluvnými stranami – Gergely Ollári, rod. Ollári – 2021

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve a zmluve o dojednaní predkupného práva zo dňa 18. 12. 2020, ktorý sa uzatvára medzi nasledovnými zmluvnými stranami – Szilárd Tóth, rod. Tóth – Monika Domonkosová, Ing., rod. Domonkosová – 2021

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve a zmluve o dojednaní predkupného práva zo dňa 12. 03. 2021, ktorý sa uzatvára medzi nasledovnými zmluvnými stranami – Norbert Androvics, rod. Androvics – 2021

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve a zmluve o dojednaní predkupného práva zo dňa 08. 12. 2020, ktorý sa uzatvára medzi nasledovnými zmluvnými stranami – Marianna Éger, rod. Kollárová – 2021

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve a zmluve o dojednaní predkupného práva zo dňa 04. 12. 2020, ktorý sa uzatvára medzi nasledovnými zmluvnými stranami – Mgr. Tamara Hölgyeová, rod. Hölgyeová – 2021

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve a zmluve o dojednaní predkupného práva zo dňa 02. 12. 2020, ktorý sa uzatvára medzi nasledovnými zmluvnými stranami – Gergely Ollári, rod. Ollári – 2021

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve a zmluve o dojednaní predkupného práva zo dňa 10. 03. 2021, ktorý sa uzatvára medzi nasledovnými zmluvnými stranami – Ádám Hajzuk, rod. Hajzuk – Szilvia Hajzuk, rod. Keszeg – 2021