E-MAILOVÁ ADRESA obce Ňárad na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie

E-MAILOVÁ ADRESA obce Ňárad na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie je: obecnarad@gmail.sk