Informácia o správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – Sebő Zoltán

Informaca-o-spravnom-konani-SEbo-Zoltan