POZVÁNKA

V zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a) a ust. § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom

zriadení v znení neskorších predpisovVás pozývam na zasadnutie

Obecného zastupiteľstva v Ňárade, ktoré sa bude konaťv utorok, dňa 17.10.2023 o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu

Meghivo-Pozvanka-OZ-17.10.2023