POZVÁNKA

V zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a) a ust. § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom

zriadení v znení neskorších predpisovVás pozývam na zasadnutie

Obecného zastupiteľstva v Ňárade, ktoré sa bude konaťv utorok, dňa 13.02.2024 o 18:30 hod. v zasadačke Obecného úradu

PDF Embedder requires a url attribute Meghivo-Pozvanka-OZ-13.02.2024