Turistaknak SK

1. Oldal        2.Oldal

1
2
3
4
5
6
7
8


1. Strom života (StreetView)
Postavila samospráva obce Ňárad v r. 2001 z príležitosti 1000. výročia vzniku maďarského štátu a na pamiatku prvej písomnej zmienky o obci z roku 1468. Autorom je Lipcsey Görgy z Dunajskej Stredy. Pamätník bol obnovený v roku 2018 z príležitosti 550. výročia prvej písomnej zmienky o obci v rámci programu „Obnova dediny“ so spolufinancovaním obce Ňárad.


2. Socha Bolestivej Panny Márie (StreetView)
Sochu dal postaviť v roku 1847 Sebő Ferencz. Pred výstavbou kostola miestni veriaci pri tejto soche modlili májové litánie.


3. Naši hrdinovia 1. a 2. svetovej vojny (StreetView)
Dvojdielny pamätník bol postavený v miestnom cintoríne v r.1994. V 1. SV padlo 25 a v 2. SV zomrelo 22 miestnych vojakov na frontoch, ich mená sú vyryté na pamätníku.


4. Pamätný stĺp na pamiatku vysídlených občanov obce (StreetView)
V čase sčítania ľudu v r. 1946 v Ňárade sa 744 obyvateľov hlásilo k maďarskej národnosti. Na základe toho bol zostavený zoznam deportovaných osôb pre nútenú prácu do ČR. 22. januára 1947 z obce bolo deportovaných 79 členov 14 rodín. Na ich pamiatku samospráva obce dala v roku 2007 postaviť pamätný stĺp, dielo Géza Nagya z Čičova.


5. Socha sv. Jána (StreetView)
Socha sv. Jána apoštola sa v našom regióne nevyskytuje často. Táto socha je pravdepodobne najstaršou sochou v obci. Kedy a kto ju dal postaviť nemáme o tom informácie. V r.1995 a 2014 ju miestna samospráva dala zrekonštruovať.


6. Veľký kríž cintorína (StreetView)
Nachádza sa v strede cintorína. Jeho pôvodnú kamennú podobu dali vyrobiť manželia Benedek Sebő a Erzsébet Sebő v roku 1958. V roku 2014 zrekonštruovala ho obec.


7. Rímskokatolícky kostol (StreetView)
Miestni veriaci po celé stáročia chodili do kostola do Medveďova a Balone. Iniciátormi stavby kostola boli miestni gazdovia Gábor Sebő a Gábor Csicsay. Stavebné práce sa začali v. r. 1929 a trvali takmer 10 rokov. Kostol bol vysvätený 19. septembra 1939 na počesť Panny Márie Dr. László Salym, opátom z Győru. Pri vstupe na bočnej stene je umiestnená tabuľa na pamiatku návštevy jedinej vernej kópie Svätej Koruny sv. Štefana v obci v r. 2018.


8. Prícestný kríž (StreetView)
Kríž dali postaviť v roku 1886 ušľachtilý Sándor Puha a jeho manželka Anna Miklós. Do postavenia kostola októbrové litánie sa modlili pri tomto kríži. Medzičasom poškodený kríž obnovila obec.