Zápisnica z hlasovania „ per rollam“ z 35. zasadnutia schválená poslancom Obecného zastupiteľstva v Ňárade, dňa 03.06.2022

ZÁPISNICA z 34. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 17. mája 2022 o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Ňárade

Zápisnica z hlasovania „ per rollam“ z 33. zasadnutia schválená poslancom Obecného zastupiteľstva v Ňárade, dňa 29.04.2022

ZÁPISNICA z 32. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 27. marca 2022 o 09.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Ňárade

Zápisnica z hlasovania „ per rollam“ z 31. zasadnutia schválená poslancom Obecného zastupiteľstva v Ňárade, dňa 18.03.2022

ZÁPISNICA z 30. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 08. marca 2022 o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Ňárade

Zápisnica z hlasovania „ per rollam“ z 29. zasadnutia schválená poslancom Obecného zastupiteľstva v Ňárade, dňa 19.12.2021

ZÁPISNICA z 28. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 14. decembra 2021 o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Ňárade

Zápisnica z hlasovania „ per rollam“ z 27. zasadnutia schválená poslancom Obecného zastupiteľstva v Ňárade, dňa 08.12.2021

ZÁPISNICA z 26. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 21. septembra 2021 o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Ňárade