Zápisnica z hlasovania „ per rollam“ z 11. zasadnutia schválená poslancom Obecného zastupiteľstva v Ňárade, dňa 02.06.2023

ZÁPISNICA z 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 17. mája 2023 o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Ňárade

Zápisnica z hlasovania „ per rollam“ z 9. zasadnutia schválená poslancom Obecného zastupiteľstva v Ňárade, dňa 08.05.2023

Zápisnica z hlasovania „ per rollam“ z 8. zasadnutia schválená poslancom Obecného zastupiteľstva v Ňárade, dňa 17.03.2023

ZÁPISNICA zo 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 28. februára 2023 o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Ňárade

Zápisnica z hlasovania „ per rollam“ z 6. zasadnutia schválená poslancom Obecného zastupiteľstva v Ňárade, dňa 08.02.2023

5/2023 – František Sebo

Zápisnica z hlasovania „ per rollam“ z 5. zasadnutia schválená poslancom Obecného zastupiteľstva v Ňárade, dňa 27.01.2023

ZÁPISNICA zo 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 13. decembra 2022 o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Ňárade

Zápisnica z hlasovania „ per rollam“ z 3. zasadnutia schválená poslancom Obecného zastupiteľstva v Ňárade, dňa 29.11.2022