ZÁPISNICA z 25. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 16. apríla o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Ňárade

Zápisnica z hlasovania „ per rollam“ z 24. zasadnutia schválená poslancom Obecného zastupiteľstva v Ňárade, dňa 22.03.2024

ZÁPISNICA zo 22. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 13. februára 2024 o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Ňárade

ZÁPISNICA z 23. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 13. februára o 18.30 hod. v zasadačke Obecného úradu v Ňárade

ZÁPISNICA zo 21. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 02. februára 2024 o 17:45 hod. v zasadačke Obecného úradu v Ňárade

ZÁPISNICA z 20. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 12. decembra 2023 o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Ňárade

Zápisnica z hlasovania „ per rollam“ z 19. zasadnutia schválená poslancom Obecného zastupiteľstva v Ňárade, dňa 29.11.2023

Zápisnica z hlasovania „ per rollam“ z 18. zasadnutia schválená poslancom Obecného zastupiteľstva v Ňárade, dňa 08.11.2023

ZÁPISNICA z 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 17. októbra 2023 o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Ňárade

Zápisnica z hlasovania „ per rollam“ z 16. zasadnutia schválená poslancom Obecného zastupiteľstva v Ňárade, dňa 22.09.2023