ZÁPISNICA z 22. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 26. marca 2021 o 19.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Ňárade

ZÁPISNICA z 21. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 23. februára 2021 o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Ňárade

ZÁPISNICA z 20. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 15. decembra 2020 o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Ňárade

ZÁPISNICA z 19. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 27. októbra 2020 o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Ňárade

ZÁPISNICA z 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 22. septembra 2020 o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Ňárade

Zápisnica z hlasovania „ per rollam“ zo 17. zasadnutia schválená poslancom Obecného zastupiteľstva v Ňárade, dňa 24. 06. 2020

ZÁPISNICA zo 16. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 2. júna 2020 o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Ňárade

ZÁPISNICA z 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 25. februára 2020 v zasadačke Obecného úradu v Ňárade

Zápisnica z hlasovania „ per rollam“ z 14. zasadnutia schválená poslancom Obecného zastupiteľstva v Ňárade dňa 02. 02. 2020 – ZMLUVA č. PHZ-OPK1-2019-002805 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slov

Zápisnica z hlasovania „ per rollam“ z 13. zasadnutia schválená poslancom Obecného zastupiteľstva v Ňárade dňa 24. 01. 2020