Zápisnica z hlasovania „ per rollam“ z 6. zasadnutia schválená poslancom Obecného zastupiteľstva v Ňárade, dňa 08.02.2023

Zápisnica z hlasovania „ per rollam“ z 5. zasadnutia schválená poslancom Obecného zastupiteľstva v Ňárade, dňa 27.01.2023

ZÁPISNICA zo 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 13. decembra 2022 o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Ňárade

Zápisnica z hlasovania „ per rollam“ z 3. zasadnutia schválená poslancom Obecného zastupiteľstva v Ňárade, dňa 29.11.2022

Zápisnica z hlasovania „ per rollam“ z 2. zasadnutia schválená poslancom Obecného zastupiteľstva v Ňárade, dňa 28.11.2022

Z Á P I S N I C A z 1. ustanovujúceho verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 23. novembra 2022 o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Ňárade

Zápisnica z hlasovania „ per rollam“ z 39. zasadnutia schválená poslancom Obecného zastupiteľstva v Ňárade, dňa 13.09.2022

ZÁPISNICA z 38. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 16. augusta 2022 o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Ňárade

Zápisnica z hlasovania „ per rollam“ z 37. zasadnutia schválená poslancom Obecného zastupiteľstva v Ňárade, dňa 08.08.2022

Zápisnica z hlasovania „ per rollam“ z 36. zasadnutia schválená poslancom Obecného zastupiteľstva v Ňárade, dňa 20.07.2022