41. Zápisnica z hlasovania „ per rollam“ schválená poslancom Obecného zastupiteľstva v Ňárade, dňa 31. 10. 2018

40. Zápisnica z hlasovania „ per rollam“ schválená poslancom Obecného zastupiteľstva v Ňárade, dňa 24.10.2018

ZÁPISNICA z 39. (riadneho) zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 09.10.2018 o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Ňárade

Zápisnica z hlasovania „ per rollam“ zo 38. zasadnutia schválená poslancom Obecného zastupiteľstva, v Ňárade, dňa 27. 08. 2018

Zápisnica z hlasovania „ per rollam“ zo 38. zasadnutia schválená poslancom Obecného zastupiteľstva, v Ňárade, dňa 27. 08. 2018

Zápisnica z hlasovania „ per rollam“ zo 37. zasadnutia schválená poslancom Obecného zastupiteľstva, v Ňárade, dňa 20. 08. 2018

ZÁPISNICA z 36. (riadneho) zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 26.06.2018 o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Ňárade

Zápisnica z hlasovania „ per rollam“ zo 35. zasadnutia schválená poslancom Obecného zastupiteľstva, v Ňárade, dňa 25. 05. 2018

ZÁPISNICA z 34. (riadneho) zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 03.05.2018 o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Ňárade

Zápisnica z hlasovania „ per rollam“ zo 33. zasadnutia schválená poslancom Obecného zastupiteľstva, v Ňárade, dňa 26. 04. 2018