Zápisnica z hlasovania „ per rollam“ z 14. zasadnutia schválená poslancom Obecného zastupiteľstva v Ňárade dňa 02. 02. 2020 – ZMLUVA č. PHZ-OPK1-2019-002805 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slov

Zápisnica z hlasovania „ per rollam“ z 13. zasadnutia schválená poslancom Obecného zastupiteľstva v Ňárade dňa 24. 01. 2020

ZÁPISNICA z 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 13. decembra 2019 v zasadačke Obecného úradu v Ňárade

ZÁPISNICA z 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 5. novembra 2019 o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Ňárade

ZÁPISNICA z 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 28. augusta 2019 v zasadačke Obecného úradu v Ňárade

Zápisnica z hlasovania „ per rollam“ z 9. zasadnutia schválená poslancom Obecného zastupiteľstva, v Ňárade, dňa 12. 08. 2019

Zápisnica z hlasovania „ per rollam“ zo 8. zasadnutia schválená poslancom Obecného zastupiteľstva, v Ňárade, dňa 24. 06. 2019

Zápisnica z hlasovania „ per rollam“ zo 7. zasadnutia schválená poslancom Obecného zastupiteľstva, v Ňárade, dňa 21. 06. 2019

ZÁPISNICA z 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 28. mája 2019 v zasadačke Obecného úradu v Ňárade

Zápisnica z hlasovania „ per rollam“ z 5. zasadnutia schválená poslancom Obecného zastupiteľstva, v Ňárade, dňa 28. 03. 2019