Ňárad – WIFI PRE TEBA

Üdvözöljük a Facebook Oldalunkon

Fogadó órák:

Hétfő 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Kedd zárva
Szerda 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Csütörtök zárva
Péntek 8:00 – 13:00
 Községház címe: Községi hivatal
Csiliznyárad 78
930 06 Szap
  Telefon: 031/5549202
  E- mail: obec.narad@gmail.com
Bejelentések és észrevételek kontrolorka.nyarad@gmail.com
  Cégjegyzékszám: 00305758
  Adószám: 2021002192
 Bankszámlaszám: SK66 5600 0000 0038 6186 3004

PARTNER

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉÉRT FELELŐS SZEMÉLY

Názov/Megnevezés: ITAK s. r. o.
Sídlo/Postai cím: Baštová 38, 945 01 Komárno
IČO/ID: 36523488
Kontakt:  itaksro@gmail.com
Tel.: 0905/223 001, 0905/607 628

Hello

Výšku poskytnutého NFP:  14 250,00 €

Stručný opis projektu:

Vybudovanie WiFi prístupového(ých) bodu(ov) na miestach komunitného života, ktoré poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce(Ňárad) k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s. Predpokladané umiestenie prístupového bodu (resp. prístupových bodov) bude na uvedených miestach:1. obecný úrad Ňárad na adrese: Ňárad č. d. 78, 930 06 Ňárad (1x interný prístupový bod)2. kultúrny dom na adrese: Ňárad č. d. 78, 930 06 Ňárad (2x externý prístupový bod)3. centrálne námestie na adrese: Ňárad 218, 930 06 Ňárad (1x externý prístupový bod)4. športové/futbalové ihrisko na adrese: Ňárad č. d. 120, 930 06 Ňárad (2x externý prístupový bod)5. centrálne detské ihrisko na adrese: Ňárad č. d. 17, 930 06 Ňárad (1x externý prístupový bod)6. detské ihrisko pri materskej škole na adrese: Ňárad č. d. 118, 930 06 Ňárad (2x externý prístupový bod)7. farmárska tržnica na adrese: neďaleko cintorína Ňárad č. d. 225, 930 06 Ňárad (1x externý prístupový bod)8. park pri katolíckom kostole na adrese: Ňárad č. d. 223, 930 06 Ňárad (1x externý prístupový bod) Všetky prístupové body sa budú identifikovať (SSID) ako WiFi pre Teba a po úspešnom pripojení každému užívateľovi zobrazí ako uvítacia stránka – www.obecnarad.sk.Budované WiFi prístupové body sa budú inštalovať – úplne nanovo. Uvedený popis predpokladaného umiestnenia prístupového bodu (resp.prístupových bodov) je podporený Čestným vyhlásením žiadateľa.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk .

www.vicepremier.gov.sk – www.opvai.sk

webové sídlo Centrálneho koordinačného orgánu: www.eufondy.sk