Zápisnica z hlasovania „ per rollam“ z 16. zasadnutia schválená poslancom Obecného zastupiteľstva v Ňárade, dňa 22.09.2023

Zápisnica z hlasovania „ per rollam“ z 15. zasadnutia schválená poslancom Obecného zastupiteľstva v Ňárade, dňa 30.08.2023

Zápisnica z hlasovania „ per rollam“ z 14. zasadnutia schválená poslancom Obecného zastupiteľstva v Ňárade, dňa 25.08.2023

ZÁPISNICA z 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 17. júla 2023 o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Ňárade

ZÁPISNICA z 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 27. júna 2023 o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Ňárade

Zápisnica z hlasovania „ per rollam“ z 11. zasadnutia schválená poslancom Obecného zastupiteľstva v Ňárade, dňa 02.06.2023

ZÁPISNICA z 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 17. mája 2023 o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Ňárade

Zápisnica z hlasovania „ per rollam“ z 9. zasadnutia schválená poslancom Obecného zastupiteľstva v Ňárade, dňa 08.05.2023

Zápisnica z hlasovania „ per rollam“ z 8. zasadnutia schválená poslancom Obecného zastupiteľstva v Ňárade, dňa 17.03.2023

ZÁPISNICA zo 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 28. februára 2023 o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Ňárade