ZÁPISNICA z 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 28. augusta 2019 v zasadačke Obecného úradu v Ňárade

Zápisnica z hlasovania „ per rollam“ z 9. zasadnutia schválená poslancom Obecného zastupiteľstva, v Ňárade, dňa 12. 08. 2019

Zápisnica z hlasovania „ per rollam“ zo 8. zasadnutia schválená poslancom Obecného zastupiteľstva, v Ňárade, dňa 24. 06. 2019

Zápisnica z hlasovania „ per rollam“ zo 7. zasadnutia schválená poslancom Obecného zastupiteľstva, v Ňárade, dňa 21. 06. 2019

ZÁPISNICA z 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 28. mája 2019 v zasadačke Obecného úradu v Ňárade

Zápisnica z hlasovania „ per rollam“ z 5. zasadnutia schválená poslancom Obecného zastupiteľstva, v Ňárade, dňa 28. 03. 2019

ZÁPISNICA zo 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 19.02.2019 o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Ňárade

Zápisnica z hlasovania „ per rollam“ z 3. zasadnutia schválená poslancom Obecného zastupiteľstva, v Ňárade, dňa 21. 01. 2019

Z Á P I S N I C A z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 11. decembra 2018 o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Ňárade

Z Á P I S N I C A z 1. ustanovujúceho verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 4. decembra 2018 o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Ňárade