Turistáknak

1. Oldal        2.Oldal

1
2
3
4
5
6
7
8


1. Életfa – Millenniumi emlékmű (StreetView)
Csiliznyárad Önkormányzata készíttette a magyar állam megalakulásának 1000. évfordulója alkalmából 2001-ben. A mű egyúttal a faluról szóló első írásos okirat évszámára (1468) is emlékeztet. Alkotója a dunaszerdahelyi Lipcsey György. Felújítva 2018-ban, az első írásos emlék 550. évfordulója alkalmából a „Falufejlesztés” program támogatásával és Csiliznyárad község társfinanszírozásával.


2. A Fájdalmas Szűz Mária szobor (Pieta) (StreetView)
A keresztről levett Jézus édesanyja, Szűz Mária karjaiban. A szobrot 1847-ben állíttatta Sebő Ferencz. A csiliznyáradi templom elkészítése előtt ennél a szobornál tartották a csiliznyáradi katolikusok a májusi esti litániákat.


3. Az 1. és a 2. világháború csiliznyáradi hőseinek emlékműve (StreetView)
4. A helyi temetőben 1994-ben lett felállítva a két részből álló emlékmű. Az 1. világháborúban 25, a 2. világháborúban 22 csiliznyáradi katona halt meg a frontokon, az ő neveik olvashatók az emlékművön.


4. Kopjafa a kitelepített csiliznyáradiak emlékére (StreetView)
Csiliznyáradon 1946-ban 744 személy vallotta magát magyar nemzetiségűnek. Ezekből 14 család 79 tagját vitték el kényszermunkára 1947. január 22-én. Erre emlékezve 2007. július 11-én lett felavatva Nagy Géza csicsói fafaragó által készített kopjafa, amelyre rákerült a kitelepített csiliznyáradiak neve.


5. Szent János szobor (StreetView)
Csiliznyáradon a Bős felé eltérő út kereszteződésénél található szobor a legrégebbi egyházi szobra a falunak (Végh Ferenc állítása). A szobor létrehozásának idejét, megrendelőjét, készítőjének idejét nem ismerjük. 1995-ben, majd 2014-ben lett felújítva.


6. Temetői nagykereszt (StreetView)
A helyi temető központjában álló keresztet 1958-ban készíttette Sebő Benedek és felesége Sebő Erzsébet. Csiliznyáradi Önkormányzata 2014-ben felújíttatta.


7. Római katolikus templom (StreetView)
A falu főutcáján található római katolikus templomot 1939. szeptember 19-én Dr. Saly László győri apátkanonok szentelte fel Szűz Mária Magyarok Nagyasszonya tiszteletére. A templomépítés kezdeményezője a falu két nagygazdája Sebő Gábor és Csicsay Gábor voltak. 2018-ban a Magyar Szentkorona hű mása látogatásának emlékére a templom külső falán emléktábla lett elhelyezve.


8. Csiliznyáradi útmenti kereszt (StreetView)
Az útmenti kereszt a Doghel nevű falurészben áll, ahol az út Szap illetve Balony irányába kanyarodik. A keresztet 1886-ban nemes Puha Sándor és felesége Miklós Anna állíttatta, Csiliznyáradi Önkormányzat felújította. E keresztet körülállva tartották az őszi litániát a templom elkészitése előtt a csiliznyáradiak.