Sledujte nás na Facebooku

Úradné hodiny:

Pondelok 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Utorok zatvorené
Streda 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Štvrtok zatvorené
Piatok 8:00 – 13:00

 

 Adresa: Obecný úrad
Ňárad 78
930 06 Sap
  Telefon: 031/5549202
  E- mail: obec.narad@gmail.com
  Podnety: kontrolorka.nyarad@gmail.com
  IČO: 00305758
  Daňové číslo: 2021002192
 Číslo bankového účtu: SK66 5600 0000 0038 6186 3004

 

PARTNER

OSOBA ZODPOVEDNÁ ZA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Názov/Megnevezés: ITAK s. r. o.
Sídlo/Postai cím: Baštová 38, 945 01 Komárno
IČO/ID: 36523488
Kontakt:  itaksro@gmail.com
Tel.: 0905/223 001, 0905/607 628
 • Cirkev
 • Obecná knižnica
 • Telovýchovná Jednota Ňárad Csiliznyáradi SE
 • Csemadok
 • Dobrovolný hasičský zbor obce Ňárad
 • Poľovnícke združenie
 • Jednota dôchodcov ZO Ňárad
 • Slovenský Červený kríž - Ňárad
 • Rákóoczi Szövetség - Ňárad
 • Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským
Rímskokatolícka cirkev Farnosť Baloň
(filiálky: Čiližská Radvaň, Kľúčovec, Medveďov, Ňárad, Pataš, Sap)

Ňárad 223, 930 06
E-mail: farnost.balon@abu.sk
Tel č. 031/5541 224 Farár: Mgr. Pavol Nagy, Mobil: 0908/588 768


Reformovaná kresťanská cirkev - cirkevný zbor Sap 93006

E-mail: borsickyjudit@azet.sk
Ctihodná: Mgr. Borsicky Judit Mobil: 0908/616034

S počtom čitateľov 81, knižný fond 3182 zväzkov kníh

Obecná knižnica sídli v budove Základnej školy na prízemí.

Vedúca: Zuzana Sebőová
Tel. č.: 031/5549121
Návštevné hodiny: Piatok od 14:00 do 16:30 hod.

Kornél Csicsay – predseda
Zsolt Szabó – viceprezident
Imrich Nagy
 – pokladník
Ladislav Nagy – tajomník
Futbalové mužstvá hrajú v súťažiach:
Starší žiaci – ObFZ Dunajská Streda

Attila Illés - predseda

Peter Katona – predseda, má 22 členov

Heizer Gyula – predseda, má 22 členov

Ing. Zuzana Véghová – predsedkyňa, má 110 členov

Mária Víghová – predsedkyňa, má 50 členov

Mgr. Gábor Nagy – predseda, má 40 členov

Adresa: Ňárad 118, 930 06
Telefón: 031/5549121

Identifikačný kód zariadenia: 710003072

Zriaďovateľ: Obec Ňárad

Riaditeľka MŠ: Marta Sebőová
Učiteľky MŠ: Zuzana Nagy, Ágnes Sebő Derzsi
Upratovačka a pomocná pracovníčka: Nagy Krísztína

Počet detí: 25
Prevádzková doba: od 6:30 hod. do 16:30 hod.

 • Cirkev
 • Obecná knižnica
 • Telovýchovná Jednota Ňárad Csiliznyáradi SE
 • Csemadok
 • Obecný hasičský zbor
 • Poľovnícke združenie
 • Jednota dôchodcov ZO Ňárad
 • Slovenský Červený kríž - Ňárad
 • Rákóoczi Szövetség - Ňárad
 • Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským
Rímskokatolícka cirkev Farnosť Baloň
(filiálky: Čiližská Radvaň, Kľúčovec, Medveďov, Ňárad, Pataš, Sap)

Ňárad 223, 930 06
E-mail: farnost.balon@abu.sk
Tel č. 031/5541 224 Farár: Mgr. Pavol Nagy, Mobil: 0908/588 768


Reformovaná kresťanská cirkev - cirkevný zbor Sap 93006

E-mail: borsickyjudit@azet.sk
Ctihodná: Mgr. Borsicky Judit Mobil: 0908/616034

S počtom čitateľov 81, knižný fond 3182 zväzkov kníh

Obecná knižnica sídli v budove Základnej školy na prízemí.

Vedúca: Zuzana Sebőová
Tel. č.: 031/5549121
Návštevné hodiny: Piatok od 14:00 do 16:30 hod.

Kornél Csicsay – predseda
Zsolt Szabó – viceprezident
Imrich Nagy
 – pokladník
Ladislav Nagy – tajomník
Futbalové mužstvá hrajú v súťažiach:
Starší žiaci – ObFZ Dunajská Streda

Attila Illés - predseda

Peter Katona – predseda, má 22 členov

Heizer Gyula – predseda, má 22 členov

Ing. Zuzana Véghová – predsedkyňa, má 110 členov

Mária Víghová – predsedkyňa, má 50 členov

Mgr. Gábor Nagy – predseda, má 40 členov

Adresa: Ňárad 118, 930 06
Telefón: 031/5549121

Identifikačný kód zariadenia: 710003072

Zriaďovateľ: Obec Ňárad

Riaditeľka MŠ: Marta Sebőová
Učiteľky MŠ: Beáta Nagyová
Upratovačka a pomocná pracovníčka: Nagy Krísztína

Počet detí: 17
Prevádzková doba: od 6:30 hod. do 16:30 hod.

Sledujte nás na Facebooku

Úradné hodiny:

Pondelok 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Utorok zatvorené
Streda 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Štvrtok zatvorené
Piatok 8:00 – 13:00

 

 Adresa: Obecný úrad
Ňárad 78
930 06 Sap
  Telefon: 031/5549202
  E- mail: obec.narad@gmail.com
  Podnety: kontrolorka.nyarad@gmail.com
  IČO: 00305758
  Daňové číslo: 2021002192
 Číslo bankového účtu: SK66 5600 0000 0038 6186 3004

 

PARTNER

OSOBA ZODPOVEDNÁ ZA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Názov/Megnevezés: ITAK s. r. o.
Sídlo/Postai cím: Baštová 38, 945 01 Komárno
IČO/ID: 36523488
Kontakt:  itaksro@gmail.com
Tel.: 0905/223 001, 0905/607 628