Sledujte nás na Facebooku

Úradné hodiny:

Pondelok 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Utorok zatvorené
Streda 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Štvrtok zatvorené
Piatok 8:00 – 13:00

 

 Adresa: Obecný úrad
Ňárad 78
930 06 Sap
  Telefon: 031/5549202
  E- mail: obec.narad@gmail.com
  Podnety: kontrolorka.nyarad@gmail.com
  IČO: 00305758
  Daňové číslo: 2021002192
 Číslo bankového účtu: SK66 5600 0000 0038 6186 3004

 

PARTNER

OSOBA ZODPOVEDNÁ ZA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Názov/Megnevezés: ITAK s. r. o.
Sídlo/Postai cím: Baštová 38, 945 01 Komárno
IČO/ID: 36523488
Kontakt:  itaksro@gmail.com
Tel.: 0905/223 001, 0905/607 628

Oznam!

Vzhľadom na problémy, ktoré sa vyskytli a doteraz sa objavili v súvislosti s procesom likvidácie odpadových vôd, upozorňujeme a vyzývame obyvateľov, aby v prípade akýchkoľvek problémov, špeciálnych požiadaviek, alebo oneskorených prepráv odpadových vôd kontaktovali poskytovateľa služieb Július Kozmér, tel.č.: 0915/728 810, ktorý zodpovedá za likvidáciu odpadových vôd v našej obci! Obecný úrad zodpovedá len za administratívne úlohy, ktoré súvisia s likvidáciou odpadových vôd a zabezpečí pre poskytovateľa služieb priebeh zaplatenia poplatkov za likvidáciu odpadových vôd!
 
Obecný úrad nie je zodpovedný za vzniknuté problémy, ktoré súvisia s likvidáciou odpadových vôd! Od 1. septembra 2018 za likvidáciu odpadových vôd zodpovedá pán Július Kozmér.
Od 01. 09. 2019 v dôsledku zvýšenia cien pohonných látok sa zvyšuje cena za likvidáciu odpadovej vody na 18,-€/vývoz!
 
Za pochopenie ďakujeme!
Nový poskytovateľ služieb:
Július Kozmér
Sap č. d. 59, 930 06 Sap
Telefónne číslo: 0915/728 810
Bankové spojenie: VÚB a. s.
Číslo účtu: SK65 0200 0000 0029 3112 6153
Poplatok za likvidáciu odpadovej vody: 18,-/vývoz

Oznam!

Vzhľadom na problémy, ktoré sa vyskytli a doteraz sa objavili v súvislosti s procesom likvidácie odpadových vôd, upozorňujeme a vyzývame obyvateľov, aby v prípade akýchkoľvek problémov, špeciálnych požiadaviek, alebo oneskorených prepráv odpadových vôd kontaktovali poskytovateľa služieb Július Kozmér, tel.č.: 0915/728 810, ktorý zodpovedá za likvidáciu odpadových vôd v našej obci! Obecný úrad zodpovedá len za administratívne úlohy, ktoré súvisia s likvidáciou odpadových vôd a zabezpečí pre poskytovateľa služieb priebeh zaplatenia poplatkov za likvidáciu odpadových vôd!
 
Obecný úrad nie je zodpovedný za vzniknuté problémy, ktoré súvisia s likvidáciou odpadových vôd! Od 1. septembra 2018 za likvidáciu odpadových vôd zodpovedá pán Július Kozmér.
Od 01. 09. 2019 v dôsledku zvýšenia cien pohonných látok sa zvyšuje cena za likvidáciu odpadovej vody na 18,-€/vývoz!
 
Za pochopenie ďakujeme!
Nový poskytovateľ služieb:
Július Kozmér
Sap č. d. 59, 930 06 Sap
Telefónne číslo: 0915/728 810
Bankové spojenie: VÚB a. s.
Číslo účtu: SK65 0200 0000 0029 3112 6153
Poplatok za likvidáciu odpadovej vody: 18,-/vývoz

Sledujte nás na Facebooku

Úradné hodiny:

Pondelok 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Utorok zatvorené
Streda 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Štvrtok zatvorené
Piatok 8:00 – 13:00

 

 Adresa: Obecný úrad
Ňárad 78
930 06 Sap
  Telefon: 031/5549202
  E- mail: obec.narad@gmail.com
  Podnety: kontrolorka.nyarad@gmail.com
  IČO: 00305758
  Daňové číslo: 2021002192
 Číslo bankového účtu: SK66 5600 0000 0038 6186 3004

 

PARTNER

OSOBA ZODPOVEDNÁ ZA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Názov/Megnevezés: ITAK s. r. o.
Sídlo/Postai cím: Baštová 38, 945 01 Komárno
IČO/ID: 36523488
Kontakt:  itaksro@gmail.com
Tel.: 0905/223 001, 0905/607 628