Sledujte nás na Facebooku

Úradné hodiny:

Pondelok 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Utorok zatvorené
Streda 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Štvrtok zatvorené
Piatok 8:00 – 13:00

 

 Adresa: Obecný úrad
Ňárad 78
930 06 Sap
  Telefon: 031/5549202
  E- mail: obec.narad@gmail.com
  Podnety: kontrolorka.nyarad@gmail.com
  IČO: 00305758
  Daňové číslo: 2021002192
 Číslo bankového účtu: SK66 5600 0000 0038 6186 3004

 

PARTNER

OSOBA ZODPOVEDNÁ ZA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Názov/Megnevezés: ITAK s. r. o.
Sídlo/Postai cím: Baštová 38, 945 01 Komárno
IČO/ID: 36523488
Kontakt:  itaksro@gmail.com
Tel.: 0905/223 001, 0905/607 628
  • Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským
  • Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským

Adresa: Ňárad 118, 930 06
Telefón: 031/5549121

Identifikačný kód zariadenia: 710003072

Zriaďovateľ: Obec Ňárad

Riaditeľka MŠ: Marta Sebőová
Učiteľky MŠ: Beáta Nagyová
Upratovačka a pomocná pracovníčka: Zuzana Sebőová

Počet detí: 13
Prevádzková doba: od 6:30 hod. do 16:30 hod.

Adresa: Ňárad 118, 930 06
Telefón: 031/5549121
E-mail: zzkladar@zsmnarad.edu.sk

Identifikačný kód zariadenia: 710055773

Zriaďovateľ: Obec Ňárad

Riaditeľka ZŠ: Mgr. Helena Bodóová
Učiteľky ZŠ: Mgr. Judita Borsická, Mgr. Gabriela Kulacsová
Upratovačka: Alžbeta Bartalosová

Veľkosť zariadenia: 2 triedy
Počet detí: 16

  • Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským
  • Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským

Adresa: Ňárad 118, 930 06
Telefón: 031/5549121

Identifikačný kód zariadenia: 710003072

Zriaďovateľ: Obec Ňárad

Riaditeľka MŠ: Marta Sebőová
Učiteľky MŠ: Beáta Nagyová
Upratovačka a pomocná pracovníčka: Zuzana Sebőová

Počet detí: 13
Prevádzková doba: od 6:30 hod. do 16:30 hod.

Adresa: Ňárad 118, 930 06
Telefón: 031/5549121
E-mail: zzkladar@zsmnarad.edu.sk

Identifikačný kód zariadenia: 710055773

Zriaďovateľ: Obec Ňárad

Riaditeľka ZŠ: Mgr. Helena Bodóová
Učiteľky ZŠ: Mgr. Judita Borsická, Mgr. Gabriela Kulacsová
Upratovačka: Alžbeta Bartalosová

Veľkosť zariadenia: 2 triedy
Počet detí: 16

Sledujte nás na Facebooku

Úradné hodiny:

Pondelok 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Utorok zatvorené
Streda 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Štvrtok zatvorené
Piatok 8:00 – 13:00

 

 Adresa: Obecný úrad
Ňárad 78
930 06 Sap
  Telefon: 031/5549202
  E- mail: obec.narad@gmail.com
  Podnety: kontrolorka.nyarad@gmail.com
  IČO: 00305758
  Daňové číslo: 2021002192
 Číslo bankového účtu: SK66 5600 0000 0038 6186 3004

 

PARTNER

OSOBA ZODPOVEDNÁ ZA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Názov/Megnevezés: ITAK s. r. o.
Sídlo/Postai cím: Baštová 38, 945 01 Komárno
IČO/ID: 36523488
Kontakt:  itaksro@gmail.com
Tel.: 0905/223 001, 0905/607 628